vineri, 20 octombrie 2017

Expoziţiei “Floră şi faună din Câmpia Română”


Muzeul Naţional al Agriculturii vă invită, miercuri, 25 octombrie 2017, orele 14,oo, la deschiderea expoziţiei “Floră şi faună din Câmpia Română”, organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Ecomuzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi Muzeul Brăilei „Carol I”. Ceea ce se prezintă în această expoziţie, nu este altceva decât o mică secvenţă din arealul Câmpiei Române, extrem de bogat şi, poate, nepus suficient în valoare.
Scopul expoziţiei „Floră şi faună din Câmpia Română” este acela de a deschide un nou orizont de cunoaştere şi înţelegere a naturii, a ecosistemelor întâlnite atât în zonele de stepă, cât şi în luncile Dunării şi Ialomiţei, precum şi în jurul lacurilor din Câmpia Bărăganului.


Sursa informaţiilor Muzeul Naţional al Agriculturii.

Sesiune Științifică de Restaurare-Conservare la MET

Sesiune Științifică de Restaurare-Conservare la MET

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură alfată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, organizează luni, 23 octombrie 2017, Sesiunea Științifică de Restaurare-Conservare cu tema: „Restaurarea și adaptarea microclimatului în cazul pieselor din materiale combinate”.

A V-a ediție a sesiunii științifice, organizată de Laboratorul de Restaurare-Conservare al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, reunește peste 30 de specialiști și experți în domeniul restaurării și conservării din 7 județe ale țării (Arad, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Sălaj și Cluj), reprezentanți din 10 muzee, universități, institute și centre de cercetare.

Cele 16 comunicări din program vor aduce lămuriri cu privire la tematica propusă, o preocupare a multor specialiști în domeniu.

Evenimentul va avea loc luni, 23 octombrie 2017, între orele 10-18, la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU), sala „Ioan Mușlea”.


Sursa informaţiilor Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Laureați ai Premiului Nobel originari din România – Elie Wiesel

Monedă Argint

Valoare nominală: 10 lei;
Metal: Argint 999/1000;
Greutate: 31,103 grame;
Dimensiune: diametru 37 mm;
Margine: zimțată;
Calitate: proof;
Tiraj: 200;


Avers: casa memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmației, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 Lei”, stema României și anul de emisiune „2017”.

 
Revers: portretul lui Elie Wiesel și inscripțiile în arc de cerc ,,LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE” și ,,Elie Wiesel”.


Sursa informaţiilor BNR.

Timbrul românesc: Arta mărcilor poștale și Arta la mesele regale / Art of postage stamps and Art in royal dining

Arta mărcilor poștale și Arta la mesele regale
Art of postage stamps and Art in royal dining


Romanian:

În patrimoniul artistic al Muzeului Naţional Peleş se regăsesc colecţii de artă decorativă destinate odinioară meselor regale: servicii de masă din argint şi porţelan, servicii de pahare, tacâmuri, dar şi seturi de masă pentru călătorii, utile în perioada deplasărilor, a vânătorilor regale sau picnicurilor. Acestea sunt adevărate obiecte de artă realizate de artişti orfevrieri, sticlari, ceramişti şi ebenişti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Ele au fost comandate de la importante manufacturi europene şi orientale şi sunt martori tăcuţi ai fastului curţilor regale şi ai unui „savoir vivre” de altădată.

Romfilatelia va introduce în circulație emisiunea de mărci poștale Arta la mesele regale, vineri, 20 octombrie 2017, disponibilă în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/

Emisiunea filatelică aduce în atenţia colecţionarilor bogăţia şi fastul meselor de altădată, o masă la Casa Regală a României caracterizându-se prin bun gust, calitate şi rafinament.

Feţele de masă şi şervetele de un alb imaculat, din damasc sau mătase, erau încărcate de servicii din porţelan fin, pahare din cristal strălucitor şi tacâmuri din argint. La Castelul Peleş masa era pregătită în bucătăria de la subsol unde se afla şi colecţia de vinuri, iar platourile erau aduse cu un lift până la nivelul sufrageriei, aflată la parterul înalt al castelului.

Meniurile erau scrise zilnic pe foi de hârtie albă, purtând cifrul regal. Pentru dejunurile speciale, cu invitaţi importanţi, meniurile erau decorate policrom în peniţă, devenind mici opere de artă şi purtând denumirile felurilor culinare în franceză, considerată atunci drept limbă a gastronomiei.

În timpul seratelor de altădată de la Peleş, după cină se organizau jocuri de societate. Miza era o plimbare la Braşov cu automobilul Palatului.

Timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei ilustrează o fructieră executată în atelierul Goody & Co. Minton, din Anglia, în secolul al XIX-lea. Piesa este executată din porţelan pastă tare, modelat în tipar. Aceasta a fost ulterior pictată peste glazură şi parţial aurită cu aur coloidal.

Timbrul cu valoarea nominală de 4 lei prezintă un serviciu ouar pentru trei persoane, realizat în atelierul Martin Hall & Co., din Anglia, din metal argintat, cu linguriţe din argint ce poartă marca atelierului Paul Telge, din Germania. Piesa creată în secolul al XIX-lea este gravată pe capac cu cifrul Regelui Carol I al României.

Vasul pentru punch, ilustrația timbrului cu valoarea nominală de 4,50 lei, este model Bambou din secolul al XIX-lea, creat de atelierul de sticlă Baccarat, din Franţa şi atelierul de orfevrărie Wollenweber, din München, Germania. Piesa din cristal suflat în tipar este încastrată în argint, parţial aurit, având o înalţime totală de 47 cm şi un diametru de 38,5 cm.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 15 lei este reprezentată o bombonieră executată în atelierul Meissen, din Germania, în secolul al XIX-lea. Piesa este din porţelan modelat în tipar, pictat manual. Pentru a fi ornamentată s-a procedat la glazurare, folosirea barbotinei (o pastă diluată vitrifiabilă cu care se lipesc ornamentele pe obiectele de porţelan) şi la aurirea parţială a piesei. Înălţimea bombonierei este de 20 cm şi lăţimea de 29 cm.
Emisiunea este completată de un set de două plicuri prima zi și ca forme de machetare au fost folosite coala de 20 de timbre, blocul de 4 timbre (în album) și minicoala de 5 timbre + 1 vinietă.
Albumul special este realizat în tiraj limitat de 254 exemplare și este echipat cu blocul de 4 timbre al emisiunii și setul de plicuri prima zi având ștampila “prima zi” aplicată în clar în folio. Fiecare element este numerotat de la 001 la 254.
English:

There are collections of decorative art in the artistic patrimony of the Peles National Museum, which were once destined for the royal tables: silver and porcelain table services, glass services, cutlery, but also table sets for travel, useful during trips, royal hunts or picnics. These are true art objects made by fine metal-workers, glass-smiths, master potters and fine carpenter artists from the late 19th and early 20th centuries. They were made to order by major European and Eastern manufactures and are silent witnesses to the royal courts' grandeur and to a bygone usage of polite society.

Romfilatelia introduces into circulation the Art in royal dining postage stamp issue, on Friday, october 20 th, in its own shops network in Bucharest, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi and Timisoara and online on http://romfilatelia.ro/store/

The postage stamp issue brings to the attention of the collectors the richness and the grandeur of the past dining experiences.

Impeccable tablecloths and napkins made of damask or silk were loaded with fine porcelain tableware, shiny crystal glasses, and silver cutlery. At the Peles Castle, the meal was prepared in the underground kitchen, where the wine collection was located, and the platters were brought with a lift up to the level of the living room, located on the high ground floor of the castle.

The menus were written daily on sheets of white paper bearing the royal cypher. For special meals, with important guests, the menus were decorated with polychrome designs in pen, becoming small works of art and bearing the names of the culinary dishes in French, then considered as the language of gastronomy.

Social games were played, after the meal, during the bygone dinners in Peles. The stakes were a drive to Brasov with the Palace car.

The stamp with the face value of Lei 3,50 illustrates a fruit dish executed at the Goody & Co. Minton workshop, from England, in the 19th century. The piece is made of hard paste porcelain, moulded in a pattern. This was later painted over the glaze and partially gold-plated with colloidal gold.

The stamp with the face value of Lei 4 depicts an egg service set for three people made in the Martin Hall & Co.workshop, in England, from silver-plated metal, with the silver spoons bearing the mark of Paul Telge workshop, from Germany. The piece, created in the 19th century is engraved on the lid with the cypher of King Carol I of Romania.

The stamp with the face value of Lei 4,5 illustrates a punch bowl, Bambou model from the 19th century, made in the Baccarat glass workshop, in France, and the Wollenweber metal-works shop, from Munich, Germany. The crystal piece blown into a pattern was embedded in silver, partially gold-plated, with a total height of 47 cm and a diameter of 38.5 cm.

The stamp with the face value of Lei 15 illustrates a candy dish created in the Meissen workshop from Germany, in the 19th century. The piece is made of porcelain modelled into a patterned and hand-painted. In order to decorate it, the piece was glazed and barbotine was used (a vitrifiable diluted paste with which the ornaments on porcelain objects are stuck) as well as partially gold-plating the piece. The height of the candy dish is 20 cm and its width is 29 cm.

The postage stamp issue is completed by a set of two first day cover and as page composition, a block of 4 postage stamps of the issue for the philatelic album, a sheet of 20 stamps, a minisheet of 5 stamps and a label have been used.

The philatelic album is created into a limited edition of 254 pcs. and is equipped with the block of 4 postage stamps of the issue and the First Day Cover having the “first day” postmark clearly imprinted in foiling. Each element is numbered from 001 to 254.


Sursa informaţiilor Romfilatelia.

Târg de Antichităţi, ediţia a XII-a - Piteşti

Pasionații de antichități vor putea achiziționa de la expozanții prezenți: ceasuri, bijuterii, tablouri, decorațiuni, mobilier și multe alte obiecte peste care timpul şi-a lăsat amprenta.


Sursa informaţiilor aici.

Noi bancnote de pe mapamond XLVIII - 20.10.2017

I. 5 dolari Insulele Cayman


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/0a82d04a716d2fa2ae2f73bb6f26975d-4495.php

II. 50 dolari Brunei

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/7f178c13e61d316b42766713035b8c0d-4496.php

III. 50 lire Sudanul de SudSursa: http://www.banknotenews.com/files/3afc554b4b2b7ec1814503530b73fae6-4497.php

IV. 500 peso Republica Dominicană

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/f39d6c4e4db2ee7d735f25ca12b6b903-4498.php

V. 1.000 naira Nigeria

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/32dccbb4e3b00e635d43f9a94b40b06b-4499.php

VI. 10 franci Elveţia

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/fd4cfe6de0d5158d9d0b0474718de1e7-4500.php

VII. 200 ruble Rusia

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/40d2b92874b1701976a387b6ff10b9ea-4504.php

VIII. 2.000 ruble Rusia

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/f6c98755d76539a25163f38d9b3f9e21-4505.php

IX. 10 quetzal Guatemala

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/75a119c310c1335b02f84b28c294af3c-4502.php


X. 100 quetzal Guatemala


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/98dc5e77eea3435123b37f4564c559c2-4503.php

XI. 10 lire sterline Scoţia

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/982cb273a0eb243850167fc666c613bc-4506.php

XII. 50 kwacha Malawi

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/4d29c4a0cddb157f2de1b410972ba7ba-4507.php


XIII. 100 kwacha Malawi


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/c785d85e802e798731f1e4682be3d659-4508.php

XIV. 200 kwacha Malawi

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/d9134d8f4bf897cc15619408e61718ef-4509.php

XV. 5 manat Azerbaijan

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/a1bf96806e09336dd10d3f36057fed99-4510.php

XVI. 2 taka Bangladeş

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/3906ec32852581f55a35be0984fd6302-4511.php

XVII. 10 lire sterline Scoţia

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/5f919132da38dd056fcdf833044b3bdb-4512.php

XVIII. 10 franci Elveţia


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/e9139f11fdce544ddb1d01ab6009d2cb-4513.php

Castelul Bánffy din Ciuguzel jud. Alba


Despre Castelul Bánffy din Ciuguzel jud. Alba:

1. Castelul Bánffy, Ciuguzel
2. Ciuguzel, Alba