miercuri, 25 aprilie 2018

Noi bancnote de pe mapamond LXIV - 25.04.2018

I. 100.000 rial Iran


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/7a043fe846598887269bbca47627dee8-4711.php

II. 50 dolari Surinam

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/462caf84176e2808eb52dfb202e78d1f-4712.php


III. 100 dolari Surinam


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/bce4000901882e439fba620d832ff344-4713.php

IV. 100 ringgit Malaezia

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/9166fe7de2c12614be9654b154a6d02d-4716.php

V. 2 dolari Singapore

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/82eba25a5fe0b566f3c81823ad8f61ef-4717.php

VI. 1.000 angola Angola

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/acd1fe056d4e31f163e5af313a6ab1c6-4718.php

VII. 5.000 dolari Guyana

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/28599796645121fcf24992c1c71fecac-4719.php

VIII. 500 rupi Pakistan
Sursa: http://www.banknotenews.com/files/06bbfa1a0726727132b61b5fcb83b59c-4720.php

Biserica Evanghelică fortificată din Valea Lungă - martor tăcut al istoriei saşilor din aceste locuri
Biserica Evanghelică fortificată din Valea Lungă - martor tăcut al istoriei sașilor din aceste locuri

Sursa: Ziarul Unirea, 19 Aprilie 2018, p. 1, 7.

Milites, ad armae compone! Expoziție de echipament militar

Milites, ad armae compone! Expoziție de echipament militar roman

Vineri, 27 aprilie 2018, la ora 17.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisată expoziția de echipament militar roman Milites, ad armae compone!
Expoziția dorește să prezinte publicului o selecție de piese confecționate din metal, care au făcut parte din echipamentul unor legionari romani. Cea mai mare parte dintre obiecte au intrat de curând în patrimoniul muzeului albaiulian și sunt pentru prima dată expuse. Între piese se remarcă căștile militare romane (galea), fragmente de lorica segmentata (armura), o manica (apărătoare de braț), dar și diferite tipuri de spade printre care celebrul gladius
Tot cu această ocazie vor mai fi prezentate unelte (dolabra, topoare) folosite de legionari la construcția de castre, drumuri, dar și pentru activități agricole (seceră), așa cum sunt prezentați pe basoreliefurile Columnei lui Traian. Totodată sunt etalate și obiecte cu o utilitate personală precum cuțite, brice și un amnar pentru aprinderea focului.
Vitrinele cu obiecte sunt dublate de către panouri explicative ilustrate cu scene de pe Columna lui Traian și reconstituiri grafice care pot oferi o magine de ansamblu a utilității pieselor prezentate.
Expoziția deschide de fapt seria de evenimente din cadrul Festivalului Roman Apulum, o manifestare de prestigiu, ajunsă anul acesta la a VI-a ediție, organizată de Primăria Municipiului Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sprijinul Asociației Culturale pentru Istorie Vie Alba Iulia.Sursa informaţiilor Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Apariţie editorială: Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie” - nr. 9/ 2017 - CUPRINS

A apărut revista „Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie” - nr. 9/ 2017.

Versiunea integrală a revistei va fi disponibilă în scurt timp pe pagina web a muzeului, la secţiunea dedicata publicaţiilor.

Revista costa 23 lei şi poate fi procurata de la sediul muzeului sau expediată prin poştă, fiind disponibilă şi pentru schimbul de publicaţii.

Mai jos, găsiţi cuprinsul acestui nou număr:

PALEONTOLOGIE/ PALEONTOLOGY ....................... 5

Ştefan VASILE, Bogdan Alexandru TORCĂRESCU
Mammuthus meridionalis remains from Peretu (Teleorman County, southern Romania) – a new vertebrate fossil site in the Vedea Valley/ Resturile de Mammuthus Meridionalis de la Peretu (judeţul Teleorman, sudul României) – o nouă localitate cu vertebrate fosile de pe valea Vedei ................................... 5

ARHEOLOGIE/ ARCHAEOLOGY ........................... 15

Cătălin LAZĂR, Pavel MIREA, Andrei SOFICARU, Mihaela CULEA
Date despre un mormânt eneolitic descoperit la Orbeasca de Sus (com. Orbeasca, jud. Teleorman)/An Eneolithic burial discovered at Orbeasca de Sus (Orbeasca commune, Teleorman County) .......................................... 15

Radian-Romus ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU
Pandantive din lut descoperite în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud. Teleorman/ Clay pendants discovered at the Eneolithic settlement of Vitănești, Teleorman County ....... 29

Ion TORCICĂ
Un tip aparte de vase descoperite în structurile de locuire Gumelniţa B1 din tell – ul Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman/ A special type of vessel from Gumelniţa B1 dwellings at Vităneşti ‘Măgurice’ tell settlement, Teleorman County ......................... 41

Andreea BÎRZU
Notă asupra a două piese descoperite în aşezarea gumelniţeană Alexandria ‘Gorgan’, jud. Teleorman/Two artifacts discovered at Alexandria ‘Gorgan’ tell settlement, Teleorman County ................................................. 57

Theodor IGNAT, Florin CONSTANTIN, Roxana BUGOI, Valentin PARNIC, Cătălin LAZĂR
Investigaţii imagistice asupra unor piese de lut eneolitice/ Imaging investigations of some Eneolithic clay artifacts ......... 65

Alin FRÎNCULEASA, Pavel MIREA, George TROHANI
Local cultural settings and transregional phenomena: on the impact of a funerary ritual in the Lower Danube in the 4th millennium BC/ Cadre culturale locale şi fenomene transregionale: despre impactul unui ritual funerar la Dunărea Inferioară în mileniul IV î.Hr. ........................ 75

Radu BĂJENARU
Toporul de metal din zona Roşiorii de Vede şi câteva precizări cu privire la tipul Pădureni/ The metal axe from Roşiorii de Vede and some clarifications on the Pădureni axe type .................117

Cristian Eduard ȘTEFAN, Daniel SPÂNU
Cercetările arheologice preventive de la Alexandria ‘Pădurea Vedea’, judeţul Teleorman. Materialele La Tène târziu şi post-romane/ Rescue excavations at Alexandria ‘Pădurea Vedea’, Teleorman County. The late La Tène and post-Roman finds ...................... 129

Daniel GARVĂN, Gabriel STĂICUȚ, Alin FRÎNCULEASA
Cercetările arheologice de la Sudiţi (jud. Buzău) – complexe din mileniul I d.Hr./ Archaeological research at Sudiţi (Buzău county) – features from the 1st millennium AD .................. 159

Mihai MICU
The discovery of ‘Yeni-Kale’ fortress near Turnu Măgurele/ Descoperirea cetăţii ‘Yeni-Kale’ lângă Turnu Măgurele ........ 179

Simona MUNTEANU
O aşezare medievală urbană la vărsarea Ialomiţei în Dunăre - Oraşul de Floci/ Oraşul de Floci - a medieval urban settlement at the confluence of Ialomiţa and Dunube rivers ..................195Sursa informaţiilor Muzeul Judeţean Teleorman.

Apariţie editorială: Landscape Archaelogy on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum

Landscape Archaelogy on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum
- - -

„The frontiers of the Roman Empire, over 5000 km long, stretch from the Atlantic coast of Scotland, along the Rhine and the Danube, also enclose the Banat region and Transylvania, then going down along the Oriental Carpathians to the Black Sea; from the southern coast of the Black Sea they continue towards the Near East until the Red Sea; then, in North Africa, they line the edge of the Sahara desert until the Atlantic coast of Morocco. Over this entire area, visible traces of fortifications, roads and settlements are still preserved, but numerous monuments still lay hidden underneath the earth. Despite the fact that the Roman frontiers crossed regions with different relief and climate, they constitute a whole in that they were designed to protect Roman territories. The research of these monuments and the preservation policy regarding them was and is unequal in the various presentday states on whose territory traces of the Roman frontier are to be found. Consequently, in the ‘80s of the 20th century, the idea of globally protecting the Roman frontiers, viewed as a unitary monument, was met. In 1987, Hadrian’s Wall in United Kingdom was declared a UNESCO monument. It was followed in 2005 by the German-Raetian sector, on which occasion the UNESCO committee decided to set up the ‘Frontiers of the Roman Empire’ site.
(...)
This project through its complexity generated an interdisciplinary approach of the proposed subject stimulating such future attempts in the archaeological research field. By using the latest technical methods of non-destructive investigation the project did not damage the stratigraphy of the archaeological site obtaining instead a high amount of data otherwise time consuming judging from the archaeological excavations perspective contributing also to the preservation of the cultural heritage” - fragment din IntroducereSursa informaţiilor Editura MEGA.

Apariţie editorială: Depozite de bronzuri din Sălaj


Depozite de bronzuri din Sălaj
- - -
„Noile acumulări ale cercetării din ultimele decenii au contribuit într-o măsură importantă la creionarea unei imagini tot mai coerente a societății europene a epocii bronzului. Aparentul sistem egalitar al perioadei neo-eneolitice se restructurează treptat, iar consecința directă se va regăsi în ierarhizarea societății pe paliere, determinate în funcție de putere și avuția personală. Ideologia noii epoci este dominată de războinici și faptele lor de arme, de preocuparea pentru obținerea și consolidarea prestigiului, de imortalitatea eroului și a faptelor sale. Aceasta transpare nu doar din sursele scrise (chiar dacă ceva mai târzii), dar și din reprezentările iconografice ori din interpretarea unor contexte arheologice. Construcția identitară a elitelor se fundamentează nu doar pe obiectele de prestigiu personal, ci și pe deținerea unor poziții strategice, dominante în peisaj. Afișarea, adesea ostentativă a poziției înalte deținute în societate se manifestă pe multiple planuri. Unul dintre ele este cel al relației cu nivelul transcedental, cu divinitatea, domeniu unde se plasează, conform opiniei majorității specialiștilor, cea mai mare parte a depunerilor sau depozitelor de bronzuri.
Depozitele de bronzuri reprezintă o sursă importantă pentru cunoașterea unor aspecte particulare ale civilizației europene a epocii bronzului. Multiplele niveluri ale abordării acestui fenomen au fost precizate într-o serie de studii, care au evidențiat însă și limitele cercetării. Una dintre cele mai serioase, cu care frecvent ne întâlnim, constă în caracterul fortuit al multora dintre depozitele descoperite. Într-o lucrare mai veche constatam, cel puțin pentru spațiul românesc, că depozitele de bronzuri care au fost descoperite / scoase la iveală de către specialiști reprezintă un procent periferic în ansamblul descoperirilor.” - fragment din IntroducereSursa informaţiilor Editura MEGA.

O nouă monedă comemorativă din Belgia - 25.04.2018

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.

According to our colleague Paul (Euromunter), the European Commission has just approved the motive and design to which a commemorative 2 euro coin that Belgium will issue in 2018 will be dedicated. It has already informed us about the presentation of this topic for the currency, but since the subject could be subject to be vetoed by some country, we waited for confirmation to communicate it.


 
The coin has as its theme the "50th anniversary of the student revolt of May 1968." Although these revolts are usually associated with France, this refers to those that occurred in Belgium. Without the repercussion of Paris, the student agitation in Belgium was the only one of all the Western Europe that made fall a Government with its pressure and still today it leaves felt his footprint in the political life of the country. The little-known and early May of the 68 Belgian mixed global elements, like the fight against the authoritarianism, with other more local, mainly, the linguistic conflict between flamenco and francophones. It all started in 1966, when Flemish students from the University of Leuven vindicated strongly the split of the institution in a Dutch-speaking and a French-speaking wing.

The bad news for this coin, of which 260,000 pieces will be minted, is that it will not be released. It can only be obtained in the "famous" coincards issued by Belgium, or in its Proof version. As for the date of issue, there is nothing announced.

2 commemorative coins 2018

2 commemorative coins of Belgium
 
 
Sursa informaţiilor aici.

marți, 24 aprilie 2018

O nouă monedă comemorativă din Lituania - 24.04.2018

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.
 

Lithuania 1.5 euro 2018 - Physicists Day of Vilnius University
New CuNi collectors' issue:

"50th Physicists Day of Vilnius University"


LINK: Bank of Lithuania


Sursa informaţiilor aici.

O nouă monedă comemorativă din Ungaria - 24.04.2018

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.

Hungary 50 forint 2018 - IIHF World Championship Division I Group A
New circulating commemorative:

"IIHF World Championship Division I Group A to be held in Hungary"
SPECIFICATIONS
Composition: CuNi
Weight: 7.70 g
Diameter: 27.40 mm
Mintage: 2 million
Artist: István Kósa

(news and image from Pabitra Saha)

LINK: Central Bank of Hungary
 


Sursa informaţiilor aici.

O nouă monedă comemorativă din Germania - 24.04.2018 - VIDEO

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.

This week we had the issue of the second currency of the Climate Zone Series in Germany dedicated this year to the Subtropical Zone, far from diminishing the interest among collectors, the long queues formed at the doors of the bank branches of the country that distributed it It makes us see that the success of this series is not a flower of a day, it has the blessing of thousands of people, who first get a handful or whole roll of coins (although I think it is limited to one per person), and then they have another "fun", since each German mint the currency that it emits has a color tone in the polymer ring, which makes it look for other collectors from other parts of the country where those with another tone have been emitted , this year orange, to complete the five different ones. 

The reverse intends to show a winter image of humid subtropical zones with a Mediterranean climate, representing the typical flora and fauna of this climatic zone, such as domestic goats on the bushes, an umbrella-shaped tree that abounds in the area, and the sea at the bottom represented by a straight line on the horizon complete the composition. The design corresponds to the artist Patrick Niesel. 

 

The obverse, common to the entire series, designed by the artist Stefanie Radtke, shows an eagle, the word "Federal Republic of Germany", the face value "5 euro", the year 2018, the twelve European stars and, depending on the mint, the mark of the Mint "A" (Berlin), "D" (Munich), "F" (Stuttgart), "G" (Karlsruhe) or "J" (Hamburg).

The smooth edge of the coin contains the inscription, in German, "climatic zones of the earth".

A total of 3.4 million (3 million in BU quality and 400,000 in Proof) are the pieces that have been issued.
 


 
The 5 euro coin "Zona Tropical" is made up of two different copper-nickel alloys and a translucent polymer ring. It weighs 9 grams and is produced in two grades of coinage, BU and Proof.

Data sheet

Date of issue April 19, 2018

Composition copper-nickel and polymer

Qualities Proof and circulation

Weight 9 g

Diameter 27.25 mm

Currency Houses Berlin (A), Munich (D), Stuttgart (F)

Karlsruhe (G), Hamburg (J)

Volume of emission 3.4 million pieces
(400,000 Proof and 3 million BU)


Complete collection
 
 

 
Year Coin Color of the polymer ring
 
2017 Tropical zone Red
2018 Subtropical Zone Orange
2019 Temperate zone Green
2020 Subpolar Zone Turquoise
2021 Polar Zone VioletFinally I leave a video of just a minute, where we see the queue in one of the branches of the bank where the coin was distributed, a real image of one of these of which we can also see the beautiful tone that takes the polymer when putting it against the light.
 
 
Sursa: Youtube Utilizator: Subscribe to WULFI
 
 
Sursa informaţiilor aici.


O nouă revistă numismatică germană - 24.04.2018 - PDF

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.

After I presented this numismatic catalog, commercial, in its two previous editions, today I bring you the newest, this corresponds to Spring 2018, has 102 pages that assure us an entertaining time admiring many coins, which in some cases we did not know or that existed.

I remind you that this catalog is issued by one of the largest German companies in the sale of coins and collector's items in Europe, Reppa. The catalog is issued three times a year, usually has more than 100 pages, which appear hundreds of articles that may be interesting, or at least curious.

I do not know if they ship to Spain, the reason why I show you is to know the wide variety of modern currency that is in the market, and if something you find interesting you can look here in our country, surely you find it at a better price.From here PDF you can see or download the catalog Reppa Spring 2018
 
 
Sursa informaţiilor aici.

Câteva erori monetare americane valoroase la monedele de 1 cent(Lincoln Penny) - Partea 31 - 24.04.2018 - VIDEO


Sursa: Youtube Utilizator: World Numismatic News

Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie


Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) anunță deschiderea expoziției temporare „Ștefan cel Mare – din istorie în veșnicie”.

Vernisajul va avea loc joi, 26 aprilie a.c., începând cu ora 17:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București.

În vara anului 2017, la aniversarea a 560 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a Domnitorului Ștefan cel Mare, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Bucovinei din Suceava au demarat proiectul expozițional Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie, beneficiind de sprijinul Consiliului Județean Suceava și de cel al Ministerului Culturii și Identității Naționale.

La demersul nostru expozițional s-au alăturat numeroase instituții muzealede prestigiu: Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional al Literaturii Române (Bucureşti), Complexul Muzeal Naţional „Moldova” (Iaşi), Complexul Muzeal Judeţean „Iulian Antonescu” (Bacău), Muzeul Judeţean Botoşani, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul Judeţean „Ștefan cel Mare” (Vaslui), şi Muzeul „Arta Lemnului” (Câmpulung Moldovenesc) care au contribuit cu bunuri culturale valoroase atât din punct de vedere științific, cât și artistic.

După vernisajul de la Suceava, expoziția a fost găzduită la Iași de către Muzeul de Istorie a Moldovei (în 2017), iar în perioada 26 aprilie – 28 iulie 2018 va fi deschisă la Muzeul Național de Istorie a României, urmând ca în cursul anului curent să poată fi admirată, de asemenea, la Bistrița și Alba Iulia, în preajma datei de 1 decembrie.

Prin acest eveniment, cel mai mare dedicat domniei lui Ştefan cel Mare după anul 2004, organizatorii și-au propus să readucă în atenţia publicului pe marele voievod al Moldovei, ostaş neînfricat, bun diplomat şi mare ctitor. Personalitatea lui Ștefan cel Mare rămâne una dintre cele mai luminoase ale istoriei noastre, iar urmașii urmașilor lui îi cinstesc amintirea chiar și după mai bine de 500 de ani de la moartea sa.

Deşi în zilele noastre avem puţine obiecte care să fie legate direct de persoana lui Ştefan cel Mare şi a familiei sale, în expoziţie este prezent stindardul liturgic dăruit de Ştefan cel Mare Mănăstirii Zografu, cea mai importantă și valoroasă piesă din timpul domniei sale care a fost păstrată până astăzi.

Printre piesele remarcabile ce pot fi admirate în expoziție se numără panaghiarul dăruit de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare, ctitoriei sale Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Bacău și fragmentul din racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Vor mai fi expuse, de asemenea, pisania Bisericii „Sfântul Procopie” de la Milișăuți (jud. Suceava) - ctitorită de Ștefan cel Mare și distrusă în timpul primului război mondial în timpul confruntărilor ruso-austriece , documente și manuscrise datând din a doua jumătate a secolului XV.

Pentru o imagine cât mai complexă a epocii lui Ștefan cel Mare, expoziția conține peste 300 de obiecte descoperite în cursul cercetărilor arheologice de la Suceava, Iași, Bacău, Vaslui, Hârlău, Botoșani, Târgu Trotuș, aparţinând secolelor XV-XVII: arme, obiecte de podoabă, monede, vase, cahle pentru sobă și textile arheologice.

Expoziția de la Muzeul Național de Istorie a României este însoțită și de un spectaculos catalog care cuprinde, alături de bunurile culturale incluse în expoziție, o serie de studii științifice dedicate domniei lui Ștefan cel Mare și felului cum a fost perceput de români de-a lungul secolelor.

Expoziţia va fi deschisă la MNIR în perioada 26 aprilie – 28 iulie a.c., putând fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.Sursa informaţiilor Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR).

Prezentare-eveniment la Muzeul Unirii din Iaşi: Sabia de investitură a lui Alexandru Ioan Cuza


Prezentare-eveniment la Muzeul Unirii din Iaşi: Sabia de investitură a lui Alexandru Ioan Cuza

În perioada 27 aprilie – 8 iulie 2018, iubitorii de istorie vor putea admira sabia de investitură a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Muzeul Unirii din str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 4, Iași.

Evenimentul, care se va desfășura joi, 26 aprilie 2018, la ora 14.00, este organizat de Ministerul Afacerilor Externe al României și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, cu sprijinul domnului senator Doru Adrian Pănescu.

Sabia a fost oferită domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către sultanul Abdul Medjid, în anul 1860, cu prilejul vizitei la Constantinopol. Cunoscută, din punct de vedere tipologic, sub denumirea de shamshir și lucrată la comanda sultanului de către bijutierii armeni din Constantinopol, sabia are mai multe părți confecționate din aur, iar garda acesteia este împodobită cu numeroase diamante și briliante.

Această sabie, care a fost evaluată în epocă la suma de 3300 galbeni, este un exponat de excepție, de o mare însemnătate în istoria diplomației românești, simbolizând recunoașterea de către Imperiul Otoman a Unirii de la 1859, care a pus bazele României moderne.Sursa informațiilor Muzeul Unirii din Iaşi.

luni, 23 aprilie 2018

Cercetări Arheologice în Situl de la Argamum Sectorul "Poarta Mică"


Cercetări Arheologice în Situl de la Argamum Sectorul "Poarta Mică"


Sursa informaţiilor aici.

Despre câteva monede foarte valoroase americane - 23.04.2018 - VIDEO


Sursa: Youtube Utilizator: World Numismatic News

Despre o bancnotă americană deosebită - 23.04.2018 - VIDEO


Sursa: Youtube Utilizator: Pawn Stars

Blajul, „Mica Romă”- VIDEO


Sursa: Youtube Utilizator: TVR

Manifestarea „Războaiele Balcanice şi Cadrialterul”

Muzeul Judeţean Teleorman organizează, în colaborare cu Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din Roşiorii de Vede, manifestarea „Războaiele Balcanice şi Cadrialterul”.
Evenimentul va avea loc marţi, 24 aprilie 2018, ora 11.00, la sediul Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” Roşiorii de Vede.
În cadrul manifestării, muzeograful Cătălin Borţun le va prezenta elevilor evenimentele care au condus la izbucnirea celor două Războaie Balcanice şi la integrarea Cadrilaterului în cadrul graniţelor României.
Acţiunea se înscrie în cadrul proiectului educaţional „Muzeul te vizitează”.Sursa informaţiilor Muzeul Judeţean Teleorman.

Conferință despre ”Zeițe și șamani în credințele străvechi”

Muzeul Municipiului București vă invită să participați, la Palatul Suțu, joi, 26 aprilie 2018, ora 19.00, la Conferința „Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate” - cu Theodor Ignat, Șef Birou Arheologie al MMB.

Tematica expoziției ”Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate” a fost influențată de structura Colecției de Arheologie a Muzeului Municipului București, care deține o impresionantă varietate de figurine antropomorfe și zoomorfe, cea mai mare parte fiind încadrate în perioada neo-eneolitică, dar și o serie de piese aparținând epocii bronzului și celei de-a doua epoci a fierului (La Téne).
Piesele provin din săpăturile arheologie desfășurate în preajma Bucureștiului la început de secol XX în așezările Boian-Gumelnița de la Vidra, Măgura Jilava, Chitila Fermă, Cernica, dar și cele mai târzii de la Cățelu-Nou sau Popești.

Intrarea: 10 lei. În preţul biletului este inclusă vizitarea Palatului Suțu, în termen de 30 de zile.

Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Municipiului București.Sursa informaţiilor Muzeul Municipiului București.

Expoziția: Interferențe istorice româno-britanice în Oltenia

Expoziția
Interferențe istorice româno-britanice în Oltenia

Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, și în parteneriat cu Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale, vernisează, în prezența Excelenței Sale Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii în România, în data de 24 aprilie, ora 9, expoziția Interferențe istorice româno-britanice în Oltenia, la sediul Secției Istorie-Arheologie din str. Madona Dudu nr. 14.
Organizarea expoziției Interferențe istorice româno-britanice în Oltenia și vizita Excelenței Sale Domnul Paul Brummell se desfășoară în contextul campaniei de diplomație culturală #BritainInRomania, care se află la cel de-al doilea an de desfășurare și prin care se urmărește promovarea legăturilor bilaterale, de-a lungul istoriei, dintre Marea Britanie și România.
Vernisajul expoziției include discursul Excelenței Sale Domnul Paul Brummell, urmat de vizitarea expozițiilor Secției Istorie-Arheologie: Oltenia Preistorică, Redescoperă Istoria și Oltenia Rediviva.
Publicul vizitator va avea ocazia să admire, cu aceast prilej, documente, corespondență, ilustrate, carte veche și fotografii. Figura centrală a expoziției este reprezentată de Nicolae Titulescu, personalitate remarcabilă a Olteniei, fost ministru plenipotențiar și trimis extraordinar al României la Londra, în anul 1921.
Discursul expozițional își propune să evidențieze legăturile istorice dintre cele două state și să releve existența unei Agenții Consulare a Marii Britanii în Mica Valahie, cu sediul la Craiova.Sursa informaţiilor Muzeul Olteniei.

MINERALIA 2018: TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ, LA MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI 27 – 29 aprilie 2018
MINERALIA 2018: TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ, LA MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
27 – 29 aprilie 2018
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, este din nou gazda expoziției de pietre naturale prețioase, Mineralia. Ediţia din această primavară este dedicată unui mineral care uimește prin multitudinea de culori pe care le prezintă: turmalina. Intrată relativ recent în lumea bijuteriilor europene, fiind
adusă in jurul anului 1700 din Sri Lanka de către marinarii olandezi, turmalina impresionează prin transparenţă și strălucire, iar bijuteriile confecţionate din acest mineral sunt deosebite, turmalina devenind gema timpurilor moderne.
Pietre preţioase precum safirul, rubinul, smaraldul şi diamantul, pietre de podoabă precum granatul, malachitul, turcoazul (peruzea), jadul, sau chihlimbarul - sunt cunoscute din timpuri
străvechi. În timpurile moderne li s-au adăugat sute de specii minerale din grupa pietrelor fine,
mai puţin cunoscute dar la fel de interesante: ametist, aventurin, labradorit, acvamarin,
rodocrozit, serafinit, fluorină, tanzanit, citrin, moldavit, obsidian, etc.
Toate aceste pietre le puteţi găsi la expoziţia Mineralia, într-o mare varietate de bijuterii:
coliere cu cristale neşlefuite în forma lor naturală; mărgele rotunde, ovale, aplatizate; mărgele
şlefuite alungit, briolet sau picatură; pandante, cercei sau inele cu pietre montate.
Vă așteptăm timp de 3 zile, 27-29 aprilie 2018, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, str. Memorandumului nr. 21, între orele 10.00 – 18.00.Sursa informaţiilor MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI.

Timbrul românesc: numismatică
Acum 151 de ani (1867) era promulgată prima lege monetară a României (Legea pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale), prin care se adoptau ca unitate monetară naţională "leul" (marcat cu valoarea şi armele/stemele ţării, fără vreun semn distinctiv al puterii suzerane, cum prevedea firmanul din 11/23.X.1866), cu 100 de bani, precum şi sistemul monetar zecimal al Uniunii Monetare Latine, bazat pe bimetalism - aur şi argint. Legea a intrat în vigoare la 1/13.I.1868. La data de 3.V.1997, cu ocazia aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea sistemului monetar modern al leului, a fost inaugurat Muzeul Băncii Naţionale a României (22.IV/4.V)


http://romfilatelia.ro/…/colecti…/istoria-monedei-romanesti/
http://romfilatelia.ro/…/colecthia-numismatica-a-bancii-na…/
http://romfilatelia.ro/…/colectia-numismatica-a-bancii-nat…/
http://romfilatelia.ro/…/colectia-numismatica-a-bancii-nat…/Sursa informaţiilor Romfilatelia.