sâmbătă, 30 septembrie 2017

Plimbare pe strada Dionisie Lupu


Plimbare pe strada Dionisie Lupu
Sâmbătă, 21 octombrie, ora 16:00
Durata: 1,3-2 ore
Cost: 20 lei
Punct de întâlnire: Old Nick Pub, str. Dionisie Lupu nr. 88

Turul se reprogramează, în condiții meteo nefavorabile.

Turul ghidat prezintă informații despre cele mai importante clădiri de pe strada Dionisie Lupu, o adevărată radiografie arhitecturală a secolului al XIX-XX-lea.

Înscrierile se fac la tururighidate@gmail.com, până în joia precedentă sfârșitului de săptămână.

Pentru contramandarea rezervării, vă rugăm să ne anunțați tot până în joia precedentă, pentru a putea a avea timp să acceptăm alți doritori.

Copiii până în 14 ani participă gratuit.

Vă invităm și pe grupulhttps://www.facebook.com/groups/1848542555412414/

Vă mulțumim și vă așteptăm!


Sursa informaţiilor aici.

Zona Grădinii Episcopiei: istorie și artă

Zona Grădinii Episcopiei: istorie și artă
Duminică, 15 octombrie, ora 12:00
Durata: 2 ore
Cost: 20 lei
Punct de întâlnire: Statuia George Enescu (blvd. Magheru colț cu str. G.Enescu)

Turul se reprogramează, în condiții meteo nefavorabile.

Înscrierile se fac la tururighidate@gmail.com, până în joia precedentă sfârșitului de săptămână.

Pentru contramandarea rezervării, vă rugăm să ne anunțați tot până în joia precedentă, pentru a putea a avea timp să acceptăm alți doritori.

Copiii până în 14 ani participă gratuit.

Vă invităm și pe grupul https://www.facebook.com/groups/1848542555412414/

Vă mulțumim și vă așteptăm!


Sursa informaţiilor aici.

Plutăritul în Bucovina

Muzeul Bucovinei Suceava vă invită marți, 10 octombrie 2017,ora 12,30, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expoziției temporare Plutăritul în Bucovina realizată de Aurel Prepeliuc, muzeograf în cadrul Serviciul Etnografie.
În spațiul Cafeteria, pe durata a trei săptămâni, nostalgicii acestei îndeletniciri dar și cei mai puțin inițiați în spectacolul plutăritului vor putea descifra frânturi din tainele unei meserii dispărute dar nu uitate.
Cu sprijinul Direcției Județene Suceava a Arhivelor Naționale și al Muzeului de Etnografie Vatra Dornei, transpunerea muzeografică face apel la obiecte de factură etnografică specifice plutăritului, machete, documente de arhivă inedite și o colecție de cărți poștale ilustrate.


Sursa informaţiilor Muzeul Bucovinei.

Timbrul românesc: Beneficiile naturii ilustrate pe mărcile poştale - Fructe de pădure /The benefits of nature illustrated on the postage stamps - BerriesBeneficiile naturii ilustrate pe mărcile poştale
Fructe de pădure
The benefits of nature illustrated on the postage stamps
Berries

Romanian:

Timbrul românesc, mijloc eficient de educaţie şi mesager elocvent al diverselor domenii şi campanii, vă invită să redescoperiţi beneficiile naturii prin intermediul noului proiect filatelic intitulat Fructe de pădure.

Romfilatelia va introduce în circulaţie emisiunea Fructe de pădure, vineri, 29 septembrie 2017, fiind disponibilă în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online:
http://romfilatelia.ro/store/

Fructele de pădure, cele care colorează în fiecare vară poienile şi luminişurile pădurilor, au fost consumate de oameni încă dinaintea apariţiei agriculturii şi sunt încă o sursă de hrană importantă pentru multe specii de animale.

Considerate a fi printre cele mai sănătoase alimente, bogate în antioxidanţi, fructele de pădure au numeroase proprietăţi benefice pentru organism, contribuind la fortifierea imunităţii şi la combaterea anumitor afecţiuni. Culoarea acestor fructe este un indiciu asupra beneficiilor pe care consumul lor îl aduce organismului.

Noua serie de 4 mărci poştale ilustrează fragul, cătina, măceşul şi păducelul, resurse naturale care pot susţine o alimentaţie sănătoasă.
Timbrul cu valoarea nominală de 2,20 lei ilustrează Cătina (Hippophaë rhamnoides), un arbust care poate creşte până la 5-6 m înălţime, cu ramuri ce prezintă numeroşi ţepi lungi, foarte ascuţiţi, iar frunzele sunt înguste, de culoare verde-argintiu. Florile, brun-gălbui, sunt mici şi apar în lunile martie - aprilie.

Fructele sunt ovoide sau globuloase, lungi de 5-10 mm şi late de 4-8 mm, grupate mai multe la un loc, de culoare verde la început şi galben-portocaliu la completa lor maturitate. Acestea se recoltează imediat după coacere până la lăsarea primului ger. Cunoscută sub denumirile populare de cătină albă, cătină ghimpoasă sau drăcilă din cauza spinilor pe care îi are, cătina este răspândită în regiunile deluroase ale Munteniei şi Moldovei, unde creşte din abundenţă de-a lungul albiilor râurilor şi izvoarelor, cât şi pe versanţii munţilor.
Păducelul (Crataegus monogyna), ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei, este cunoscut sub numele popular de mărăcine sau gherghinar şi poate fi des întâlnit în zonele de şes, deal şi munte, fiind nepretenţios.

Este un arbust spinos cu frunzele lobate şi fin dinţate pe margini. Florile prezintă câte 5 petale albe sau roz-pal şi sunt reunite în buchete din care se dezvoltă fructe cărnoase, roşii-portocalii.
Păducelul creşte începând cu zonele joase de câmpie, unde fructele ajung la maturitate în primele zile ale lunii septembrie şi până în ariile sub-montane, unde acestea se coc mai târziu datorită condiţiilor climaterice. Fructele mature sunt roşii.

În scopuri terapeutice, de la păducel se folosesc florile, frunzele şi fructele. Acestea conţin bioflavonoide, vitaminele B şi C, uleiuri volatile şi taninuri.
Măceşul (Rosa canina), ilustraţia timbrului cu valoarea nominală de 8 lei, este un arbust ale cărui proprietăţi vindecătoare au fost cunoscute încă din antichitate. Denumirile populare ale măceşului sunt: rug, trandafir sălbatic, cadar, rujă.

Măceşul este o plantă perenă care creşte la câmpie, dar şi în zonele de deal, iar în prima parte a lunii aprilie înfloreşte. Florile de culoare roz se transformă către sfârşitul lunii septembrie în fructe mici şi roşii. De obicei, măceşul are flori de culoare roz pal, dar există şi subspecii cu flori albe sau roz închis. Florile măsoară în diametru 4 – 6 cm şi au câte 5 petale. Măceşele sunt, de fapt, pseudofructe, adevăratele fructe fiind cele din interior, care sunt denumite şi „seminţe”. Planta este bogată în anumiţi antioxidanţi. Fructele sunt apreciate pentru nivelul ridicat de vitamina C şi sunt folosite pentru a face sirop, ceai sau marmeladă.
Pe timbrul cu valoare nominală de 15 lei este reprezentat Fragul (Fragaria vesca), cu denumirile populare de căpşun de pădure, frag de pădure şi vărăguţă este o plantă perenă, erbacee din genul Fragaria, familia Rosaceae, ce poate atinge înălţimea de 30 cm. Fructele sunt comestibile, de mici dimensiuni şi formă conică, albe sau roşii, cărnoase cu gust dulce – acrişor. Frunzele sunt trifoliate, de culoare verde, fără miros, cu gust astringent.

Acesta înfloreşte primăvara, iar în următoarele 25-30 de zile, fructele pot fi culese.
Emisiunea de mărci poştale este completată de un plic prima zi şi un set de 4 cărţi poştale maxime, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 de timbre cu tête-bêche şi minicoala de 5 timbre şi o vinietă.

English:

The Romanian stamp, an efficient means of education and eloquent messenger of various fields and campaigns, invites you to discover the benefits of nature, through our new philatelic project entitled Berries.
Romfilatelia will introduce the Forest Fruit issue on Friday, September 29, 2017, available in Romfilatelia stores in Bucharest, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, as well as in our online store: http://romfilatelia.ro/store/

Forest fruits, the ones that colour the forest clearings and trees every summer, have been consumed by people before the emergence of agriculture and are still a source of food for many animal species.

Considered to be among the healthiest foods, rich in antioxidants, they have many beneficial properties for the body, helping to fortify immunity and combat certain conditions. The color of these fruits is an indication of the benefits that their consumption brings to the body.

The new series of postage stamps illustrates the woodland strawberry, common sea buckthorn, dog rose and common hawthorn, natural resources for a healthy lifestyle.

The stamp with a face value of Lei 2.20 illustrates common sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides), a shrub that can grow up to 5-6 m high, with branches that have many long spikes, very sharp, and the leaves are narrow, green-silver. The flowers, brownish-yellow, are small and appear in March-April.

Fruits are ovoid or globular, 5-10 mm long and 4-8 mm wide. They are grouped together, green in the beginning and yellow-orange when they reach full maturity. They can be harvested immediately after ripening until the first frost.
Known also as the white sea buckthorn, because of its spines, it is spread in the hilly regions of Wallachia and Moldavia, where it grows abundantly along rivers and springs, as well as on mountain slopes.
Crataegus monogyna, illustrated on the stamp with a face value of Lei 3.50, is commonly known as the single-seeded hawthorn or common hawthorn and can be found in the plains, hills and mountains, being quite unpretentious.

It is a spiny shrub with lobed leaves and finely serrated edges. Flowers have 5 white or pink petals and are reunited in bouquets that grow red-orange fleshy fruit.
The common hawthorn grows on the lower plains, where the fruits reach maturity in the early days of September, up to the sub-mountainous areas where they ripen later due to climatic conditions. The mature fruits are red.
For therapeutic purposes, the on uses the common hawthorn’s flowers, leaves and fruits. They contain flavonoids, vitamins B and C, volatile oils and tannins.
Rosa canina, the illustration of the stamp with the face value of Lei 8, is a shrub whose healing properties have been known since antiquity.
The popular name of this flower is dog rose.
The dog rose is a perennial plant, growing on the plains but also in hilly areas, and which blooms in the first part of April. The pink flowers turn into small, red fruits towards the end of September. Usually the rose has pale pink flowers, but there are also subspecies with white or dark pink flowers. The flowers themselves measure between 4 and 6 centimeters in diameter and have 5 petals.
What we refer to as the fruit are actually pseudo-fruit, the real fruits being the ones inside, called "seeds".
The plant is high in certain antioxidants. The fruit is noted for its high level of vitamin C, and is used to make syrup, tea, and marmalade.

On the stamp with the face value of Lei 15 is represented Fragaria vesca, with the common names of wild strawberry, woodland strawberry, Alpine strawberry, Carpathian Strawberry, European strawberry is a perennial herbaceous plant of the genus Fragaria, the Rosaceae family, which can reach a height of 30 cm. The fruits are edible, small and conical in shape, white or red, fleshy with a sweet and sour taste. The leaves are trifoliate, green, odorless and astringent.
It blooms in the spring, and in the next 25-30 days the fruits can be harvested.

The postage stamp issue is completed by a first day cover and a set of 4 maxi-cards, and as page composition, a sheet of 28 stamps with tête-bêche, and a minisheet of 5 stamps and a label have been used.


Sursa informaţiilor Romfilatelia.

Biserica evanghelică din Dârlos Jud. Sibiu


Despre Biserica evanghelică din Dârlos Jud. Sibiu:

1. Dârlos (Darlac, Durles, Darlaz), comună
2. Dârlos (jud. Sibiu)
3. Biserica fortificată din Dârlos
4. Dârlos, Sibiu