joi, 27 aprilie 2017

Noi bancnote de pe mapamond XXXIV - 27.04.2017

I. 5 cedi Ghana


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/29191a665e458952b1427a9117cee87e-4292.php

II. 100 taka Bangladesh

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/ac57454a1c89b9e1e8cd6cbab70e69c7-4316.php

III. 50 dolari Insulele Solomon

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/3f232ad65478033a664ed93a96db285f-4319.php

IV. 50 lei România

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/7f639f2c42296c820858ba137e0d58ba-4320.php

V. 5 kina Papua Noua Guinee

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/b32f9df989527035d04a7a7e520d5740-4321.php

VI. 7 dolari Fiji

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/f670483204ec96bc7cabe6dd78f683e6-4322.php

VII. 1 dolar Insulele Cayman

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/613dc73927f40b989ca0bb9f66e68248-4323.php

VIII. 10.000 som Uzbakistan

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/7b30cbe3de99edf7dadc364edbe68bfc-4287.php

IX. 20 rupi PakistanSursa: http://www.banknotenews.com/files/005e8ecc6df77c597fe19bd0e883caf3-4324.php

X. 10.000 dong Vietnam

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/7636a70c55fa50c656045a15eb9e66b3-4325.php

XI. 200.000 dong Vietnam

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/4e3485f2ff2150e0502026324a5de665-4326.php

XII. 5.000 şilingi Somaliland

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/b65f171eb12388af5e63d0cd95747209-4327.php

XIII. 1.000 şilingi Solaliland

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/762749a63225ad0c7a506dff957f6258-4328.php

XIV. 200 naira Nigeria

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/ff965ee44b003c67864ceececfe48081-4329.php

O nouă monedă comemorativă germană - 27.04.2017 - VIDEO

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.

Long queues during the whole morning at the doors of the Banks of Germany that distribute the first coin of the series Climate Zones, dedicated to the Tropical Zone, to be able to get some of these pieces that have caught between collectors and speculators, since their price in Resale can multiply its value several times.

Contending to the currency itself, say that the application of a translucent central ring of polymer as part of it, coupled with being able to get the basic version at its face value, have contributed greatly to the success of this currency, and the Issued previously, dedicated to Planet Earth , part that was the first to implement these innovative features.

Image courtesy of Motengo.

 

The design of the reverse is the work of the artist Stefanie Radtke.


The design of the reverse shows a parrot as a symbol of the biodiversity of the tropics flying over some trees. The red ring defines the transition to an open space where other birds are shown at greater distance and the words, in German, Tropical Zone ".

The obverse shows an eagle, the word "Federal Republic of Germany", the face value "5 euro", the year 2017, the twelve European stars and, depending on the mint, the Mint brand "A" (Berlin), "D" (Munich), "F" (Stuttgart), "G" (Karlsruhe) or "J" (Hamburg). 

Data sheet

Date of issue April 27, 2017

Composition Copper-nickel and polymer

Qualities Proof and circulation

Weight 9 g

Diameter 27.25 mm

Mint Houses Berlin (A), Munich (D), Stuttgart (F)

Karlsruhe (G), Hamburg (J)

Emission volume 2.3 million pieces
(300,000 Proof and 2 million BU)


Promotional video of the coin
 
Sursa: Youtube Utilizator: Verkaufsstelle für Sammlermünzen

By the way, tomorrow I will present the one corresponding to 2018, of which yesterday the design was known, and more data about the rest of the series.

Sursa informaţiilor aici.

Istoria socială a comunismului românesc. Surse, metodologii, abordări, perspectiveIstoria socială a comunismului românesc. Surse, metodologii, abordări, perspective
4-5 mai 2017
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Organizator:
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
Parteneri:
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”
Centrul de Studiere a Populației, Universitatea „Babeș-Bolyai”


Sursa informaţiilor aici.

Apariţie editorială: Litua. Studii și cercetări. Revistă editată de Muzeul județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, vol. XIX, 2017Litua. Studii și cercetări. Revistă editată de Muzeul județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, vol. XIX, 2017

Sursa informaţiilor CIMEC.

Lansare de carte "Cluj văzut şi nevăzut. Ghid istorico-turistic"Lansare de carte "Cluj văzut şi nevăzut. Ghid istorico-turistic" - ediţia a treia
Vladimir-Alexandru Bogosavlievici
Laura Zmicala

Prezintă:
Dr. Tudor Salagean, istoric, director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca
Dr. Radu Ardevan, istoric, profesor universitar
Dr. Laszlo Alexandru, profesor, scriitor
Dr. Lukács József, istoric

Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, str. Memorandumului nr. 21.


Sursa informaţiilor Editura MEGA.

miercuri, 26 aprilie 2017

Timbrul românesc: Un secol de istorie aniversat prin timbrul românesc: Iaşi, oraş al Marii Uniri / A century of history celebrated through Romanian Stamp: Iasi, City of the Great UnionUn secol de istorie aniversat prin timbrul românesc: Iaşi, oraş al Marii Uniri/ A century of history celebrated through Romanian Stamp: Iasi, City of the Great Union

Romanian:

La sfârşitul anului 1916, Iaşul a devenit, pentru o perioadă de doi ani, capitala Regatului României. Consiliul de Miniştri şi Parlamentul de la acea vreme au adoptat aici decizii importante prin care s-au pus bazele consolidării statului naţional unitar român şi au fost votate legi reformatoare pentru dezvoltarea ţării noastre, precum legea electorală care a introdus votul universal şi legea agrară.

Astăzi, la un secol de când Iaşul s-a înscris ca reper istoric al României, putem spune că vechea capitală a Moldovei a fost leagănul Unirilor și locul de început al procesului prin care s-a desăvârşit România Întregită. Orașul și oamenii săi, prin tenacitate, credință și sacrificii, au reclădit speranța revenirii la normal și realizării unui vechi ideal: România Mare, care să aducă în graniţe comune Bucovina de Nord, Basarabia şi Ardealul.

La 100 de ani de la acele momente de răscolire pentru istoria noastră Romfilatelia introduce în circulație o emisiune aniversară de mărci poştale tematice sub denumirea Iaşi, oraş al Marii Uniri, compusă din 5 valori, 4 timbre şi o coliţă dantelată pe care sunt reproduse imagini ale unor monumente simbol ale oraşului, martore la guvernarea ţării din perioada 1916 – 1918 şi în pregătirea Marii Uniri din 1918.

Această emisiune este disponibilă începând de miercuri, 26 aprilie 2017, în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, precum şi în Magazinul Online http://romfilatelia.ro/store/


Pe timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei este ilustrată Casa Ghica – Comăneşti. În 1916, casa era sediul unei mari bănci, Creditul Financiar Urban. Una dintre cele mai frumoase clădiri ale orașului, a servit ca reşedinţă a Regelui Ferdinand I. Între anii 1859 – 1863 a fost și reședința lui Alexandru Ioan Cuza. Astăzi, în clădire funcţionează Muzeul Unirii.

Teatrul Naţional din Iaşi este ilustrat pe timbrul cu valoarea de 4,50 lei. Clădirea a asigurat spaţiul de desfăşurare a lucrărilor Adunării Deputaţilor. În aceeaşi sală, în fiecare seară, răsunau aplauzele spectatorilor pentru artiștii scenei ieșene care, chiar și în vreme de război, încercau să păstreze încrederea și optimismul, prin forța artei.

Universitatea din Iaşi este reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei. Spațiul academic a fost destinat să asigure şedinţele Senatului.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 15 lei, puteam vedea Palatul Rosetti – Roznovanu. Clădirea a fost folosită în scopul păstrarii unor arhive cu acte importante precum şi ca sediu al unor misiuni străine. Ulterior, devine sediul Primăriei Iaşiului.

Timbrul din coliţa emisiunii, cu valoare nominală de 16 lei, reproduce stema Municipiului Iaşi, încadrat într-o imagine cinematografică reprezentându-i pe Regele Ferdinand I și Regina Maria, întregitorii României, alături de Pimen, Mitropolitul Moldovei.

Redate într-o cromatică sepia, imaginile ilustrate pe aceste timbre caută să reconstruiască atmosfera de epocă, de la acea vreme.

Emisiunea este completată de un set de două plicuri prima zi și ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 de timbre, minicoală de 6 timbre + 3 vigniete, bloc special de patru timbre și coliță nedantelată (în album filatelic).

Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat în tiraj limitat de 245 de exemplare și echipat cu blocul serie completă a emisiunii, (ce include și timbrul coliței) și setul de două plicuri prima zi, având ștampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur. Fiecare element este numerotat de la 001 la 245.

Romfilatelia mulţumeşte Parlamentului României pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale. Mulțumim, de asemenea, domnului Nicolae-Sorin Mărgărit pentru sprijinul fotografic acordat.

English:
At the end of 1916, for a period of two years, Iasi became the capital of the Romanian Kingdom.
The Council of Ministers and the Parliament at that time adopted here important decisions establishing the consolidation of the Romanian unitary national state and passed reforming laws for the development of our country, such as the electoral law that introduced the universal vote and the agrarian law.

Today, one century since Iasi was registered as a historic milestone of Romania, we could say that the former capital of Moldavia was the cradle of the Unions and the birthplace of Romania as a whole.
The city and its people, by tenacity, faith and sacrifices, brought back the hope of returning normality and achieving an old ideal: the Great Romania, bringing Northern Bucovina, Bessarabia and Transylvania to the borders.

One hundred years since those thrilling moments of our national history, Romfilatelia introduces into circulation an issue of thematic postal stamps under the name of Iasi, City of the Great Union, comprising of 5 values, 4 stamps and a perforated souvenir sheet reproducing pictures of symbolic monuments of the city, witnessing the governing of the country between 1916 and 1918 and in the preparation of the Great Union from 1918.

This issue is available starting on Wednesday, April 26th 2017, in Romfilatelia shops from Bucharest, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi and Timisoara.

The stamp with the face of lei 2.50 is illustrated the Ghica – Comanesti House. In 1916, the house was the headquarters of a major bank, Urban Financial Credit. One of the most beautiful buildings of the city, it was the residence of King Ferdinand I and also served as residence in 1859 – 1863 for Alexandru Ioan Cuza.

The National Theatre in Iasi is represented on the stamp with the face value of lei 4.50. The building has provided space for the House of Representatives. In the same hall, spectators' applause echoed for the Iasi artists who, even in wartime, tried to maintain confidence and optimism through the force of art.

The University of Iasi is represented on the stamp with the face of value of lei 8. The scholastic space was allocated for the works of the Senate.

On the stamp with the face value of lei 15 we can see the Rosetti-Roznovanu Palace. The building was used to preserve some archives with important acts and as the headquarters of some foreign missions, later becoming the headquarters of Iasi City Hall.

The stamp with the perforated souvenir sheet with the face value of lei 16 reproduces the coat of arms of Iasi, bordered in a cinematographical image, picturing King Ferdinand I and Queen Marie, the makers of United Romania, along with Pimen, the Metropolitan of Moldavia.

In sepia color, the images illustrated on the stamps try to remake the atmosphere of that age.

This issue is completed by a set of two first day covers and as page composition were used the sheet of 32 stamps, minisheet of 6 stamps + 3 labels, set blocks of 4 stamps and imperforated souvenir sheet (in philatelic album).

The philatelic album is created in a limited run of 245 pieces and is equipped with the full series block (which include the souvenir sheet) and the set of First Day Covers, having the “first day” postmark clearly imprinted in gold foiling. Each element is numbered from 001 to 245.

Romfilatelia thanks the Romanian Parliament for the documentary support granted in the creation of this postage stamp issue. We would also like to thank Mr. Nicolae – Sorin Margarit for the photographic given support.


Sursa informaţiilor Romfilatelia.

Expoziția temporară „Despre Păsări”Expoziția temporară „Despre Păsări”

Secţia de Ştiinţele Naturii, din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, vernisează joi, 27 aprilie, ora 12.00, expoziția temporară „DESPRE PĂSĂRI”, prin intermediul căreia vizitatorii sunt invitați să descopere o parte din diversitatea speciilor de păsări (acvatice, semiacvatice, tericole, arboricole, antropofile), aspecte legate de adaptabilitate la diferite medii de trai precum și rolul bine definit al păsărilor în funcționarea ecosistemelor.
Pe parcursul expoziției, pot fi admirate exponate deosebite din colecția ornitologică a muzeului, respectiv păsări rare și cu statut de monumente ale naturii, unele clasate în categoria Tezaur (ex. potârnichea de stâncă și dropia mică numită și spârcaciu) sau categoria Fond a patrimoniului national (ex. barza neagră, țigănușul, stârcul lopătar, dumbrăveanca, vulturul codalb, acvila țipătoare mare ș.a.), iar pe module bidimensionale sunt prezentate soluții pentru ocrotirea speciilor amenințate și implicit pentru ocrotirea ecosistemelor pe care aceste viețuitoare le populează.
Expoziţia se încheie cu o secţiune dedicată reprezentării păsărilor în tradiția populară românească, în care pot fi admirate piese muzeale din patrimoniul Secției de Etnografie a muzeului, respectiv obiecte de ceramică pictate și/sau modelate aviform și textile cu reprezentări aviforme care demonstrează că păsările au avut, din timpuri străvechi, un loc aparte în cultura şi economia umană.


Sursa informaţiilor Muzeul Olteniei.

29 aprilie 2017 Ziua Astronomiei (Astronomy Day)


Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, în colaborare cu cu Astroclubul „Călin Popovici”, organizează în data de 29 aprilie 2017 Ziua Astronomiei (Astronomy Day), pe terasa de observaţii astronomice a instituţiei. În fiecare an, din 1973, astronomii din toata lumea sărbătoresc Ziua Internaţională a Astronomiei. Este un eveniment prin care se încearcă atragerea publicului spre acest domeniu foarte interesant şi pentru a face mai accesibila astronomia tuturor oamenilor.
Începând cu orele 18.30, în Sala Auditorium a muzeului gălăţean, va avea loc o conferinţă dedicată acestui eveniment, cu două teme de discuţie: „Bolta cerească şi constelaţiile” şi „Cometele – o privire spre trecut”. În intervalul 20.30 – 23.00, dacă vremea va fi favorabilă, se vor face observaţii astronomice pe Terasa de Observaţii Astronomice. Se vor putea observa munţii şi craterele de pe Lună, planeta Jupiter, roiuri de stele, stele duble precum şi principalele stele şi constelaţii ale cerului de primăvară. Intrarea este gratuită la Ziua Astronomiei (Astronomy Day), în intervalul 18.30 - 22-30, accesul făcându-se doar pe la poarta dinspre Punctul Trecere Bac.


Sursa informaţiilor Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.

Expoziție temporară „Din lumea insectelor”Vă așteptăm la Muzeul de Știintele Naturii! să vizitați noua noastră expoziție temporară „Din lumea insectelor”
Invităm publicul vizitator la o incursiune în vastul tărâm al acestor vieţuitoare care domină astăzi pe Terra (sunt cele mai numeroase şi mai diverse organisme care populează planeta noastră). Ele sunt atât de numeroase încât au reuşit să se adapteze la toate condiţiile de viaţă (există specii care trăiesc şi în extremul Nord şi Sud al globului; pot supravieţui temperaturilor foarte ridicate dar şi frigului).
Diversitatea lor mare – atât din punct de vedere al aspectului, cât şi din punct de vedere al coloritului şi dimensiunilor – impresionează ochiul nostru şi ne antrenează mintea în dorinţa de a descoperi cât mai multe lucruri despre această lume.
Insectele pot constitui şi un subiect de atracţie – de la simpla admirare a acestor vieţuitoare, până la cercetarea secretelor lor şi creşterea lor ca animale de companie.
Expoziţia noastră aduce în faţa vizitatorilor insecte exotice care impresionează prin dimensiunile lor mari şi prin aspectul lor deosebit. Printre speciile expuse se numără cei mai mari gândaci din lume: gândacul titan, gândacul lui Hercule; cosaşul gigant; insecte fantomă, etc.

Tarifele de vizitare:
Individual: 6,00 LEI
Elevi, studenti (grup şi individual): 1,50 LEI
Grupuri organizate (min. 10 persoane) şi pentru pensionari: 2,00 LEI


Sursa informaţiilor Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" Bacău.

O nouă monedă comemorativă germană - 26.04.2017

Utilizați butonul de Translate din dreapta pagini pentru traducere.

The German Ministry of Finance today announced the design to be represented in the 2-euro commemorative coin to be issued in 2018, dedicated to commemorating the centenary of the birth of Helmut Schmidt, Chancellor of the Federal Republic of Germany since 1974 to 1982. 
The design is the work of the artist Bodo Broschat, Berlin's mint. The jury that decided on this coin argues about it: "This coin commemorates the work of the political life of Helmut Schmidt, on the occasion of his 100th birthday. The design offers an exceptional view of your life. Helmut Schmidt appears in his typical attitude; In dialogue with his counterpart. It is a sensitive and finely modeled portrait. The composition highlights the presence of this outstanding head of state. "

As was foreseeable, an emission volume of 30 million coins is announced, which is the norm for this type of emission in Germany. For its date of issue, nothing has been reported.

Remember that in 2018 Germany also issues a second commemorative 2-euro coin dedicated to the State of Berlin, which represents the Charlottenburg Palace located in the city of Berlin.


Sursa informaţiilor aici.