miercuri, 21 martie 2018

Timbrul românesc: FĂURITORI AI MARII UNIRI (I) / FOUNDERS OF THE GREAT UNION (I)FĂURITORI AI MARII UNIRI (I)
FOUNDERS OF THE GREAT UNION (I)


Romanian:
Romfilatelia, în anul aniversării Centenarului Marii Uniri din 1918, introduce în circulație emisiunea de mărci poștale FĂURITORI AI MARII UNIRI, partea I, care omagiază personalitățile care au contribuit la realizarea celui mai important ideal al românilor. Noua emisiune va fi lansată marți, 20 martie 2018, în cadrul sesiunii de comunicări științifice dedicate Centenarului Marii Uniri, sesiune organizată de Romfilatelia în parteneriat cu Academia Română și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Emisiunea de mărci poștale FĂURITORI AI MARII UNIRI (I) va fi disponibilă începând de marți, 20 martie 2018, în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/.

În urmă cu 100 de ani, România suporta un grav și dureros impas istoric. Odată intrată în Primul Război Mondial, în anul 1916, din dorința nestrămutată a unirii tuturor românilor în granițele istorice, țara s-a confruntat cu o bătălie inegală, ca forță umană și dotare militară, cu tabăra trupelor germane și austro-ungare. După o retragere soldată cu pierderi imense, armata ajunsă în spațiul Moldovei repurtează ulterior victorii hotărâtoare, ale căror consecințe, însumate cu situațiile favorabile internaționale, facilitează în anul 1918 unirea cu românii din Regat a Basarabiei (27 martie), Bucovinei (28 noiembrie) și Transilvaniei (1 decembrie).

Pe timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei este ilustrat Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Portretul Cardinalului Iuliu Hossu, episcop greco-catolic, este reprodus pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 lei. Pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei este reliefat portretul lui Iuliu Maniu, luptător pentru cauza națională a românilor din Transilvania. Portretul lui Ion I.C. Brătianu, prim-ministru în perioada Primului Război Mondial, este redat pe timbrul cu valoarea nominală de 15 lei. Pe colița nedantelată a emisiunii de mărci poștale, cu valoarea nominală de 16 lei, este ilustrat Regele Ferdinand I, alături de alți făuritori ai Marii Uniri: Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod, Constantin Stere, Samoilă Mârza, Gheorghe Pop de Băsești, Sextil Pușcariu, Iancu Flondor și Ion Nistor, iar pe timbrul coliței este reprodusă stema României mici, care avea reprezentate pe scut teritoriile cuprinse în granițele țării până în 1918.

Emisiunea de mărci poștale este completată de un plic prima zi, iar ca formă de machetare au fost folosite coala de 32 timbre, minicoala de 6 timbre + 6 viniete și colița nedantelată.

English:
In the anniversary year of the 1918 Great Union Centenary, Romfilatelia introduces into circulation the postage stamp issue FOUNDERS OF THE GREAT UNION, part I, which honors the personalities that contributed to the achievement of the Romanians’ most important ideal. The new issue will be presented on Tuesday, March 20th 2018, during the session of scientific communication dedicated to the Centenary of the Great Union, organized by Romfilatelia in partnership with the Romanian Academy and the Central University Library „Carol I”.

The new issue will be available on Tuesday, March 20th, 2018, in Romfilatelia’ own shops network in Bucharest, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Iași and Timișoara and online on http://romfilatelia.ro/store/.

100 years ago, Romania suffered a serious and painful historical standstill. Once entered in World War I, in 1916, because of the unwavering desire for unification of all Romanians into the historical boundaries, the country faced an unequal battle, in terms of manpower and military endowment, with the German and Austro-Hungarian troops. After retreating in Moldova, a move that resulted in huge losses, the army subsequently obtained decisive victories, whose consequences, combined with favorable international situations, made possible, in 1918, the unification of Bessarabia (March 27th), Bukovina (November 28th) and Transylvania (December 1st) with the Romanians from the Kingdom of Romania.

The stamp with the face value of Lei 2.50 illustrates Miron Cristea, the first Patriarch of the Romanian Orthodox Church. The portrait of Cardinal Iuliu Hossu, a Greek-Catholic bishop is displayed on the stamp with the face value of Lei 4.50. Iuliu Maniu, a fighter for the national cause of the Romanians in Transylvania, is prominent on the stamp with the face value of Lei 8. The portrait of Ion I.C. Bratianu, Prime Minister during World War I, is rendered on the stamp with the face value of Lei 15. On the imperforated souvenir sheet of the postage stamp issue, with the face value of Lei 16, is illustrated King Ferdinand I, alongside other founders of the Great Union: Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod, Constantin Stere, Samoila Marza, Gheorghe Pop de Basesti, Sextil Puscariu, Iancu Flondor, Ion Nistor, and on the stamp of the souvenir sheet is printed the small Romania’s coat of arms, which had represented on its shield, the territories included between borders of the country up to the Great Union of 1918.

The postage stamp issue is completed by a First Day Cover, as page composition there were used a sheet of 32 stamps, a minisheet of 6 stamps + 6 labels and an imperforated souvenir sheet.Sursa informaţiilor Romfilatelia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu