marți, 16 octombrie 2018

Exponatul săptămânii: 15-21 octombrie 2018 - Vas de provizii – Hallstatt (Prima epocă a fierului)
Exponatul săptămânii: 15-21 octombrie 2018

Vas de provizii – Hallstatt (Prima epocă a fierului):
(English version below)

Al treilea exponat prezentat în cadrul seriei dedicate ceramicii este un vas din prima epocă a fierului.

Descrierea obiectului:
Vas de provizii cu gâtul înalt și două rânduri de apucători, de culoare brun-cenușie, din prima epocă a fierului (sec. V î.Hr.). A fost descoperit în timpul săpăturilor de la Bărboasa-„Dealul Bărboasei”, com. Oncești, jud. Bacău, în anul 1964. Înălțimea obiectului este de 42 cm, iar diametrul gurii de 23,5 cm.

Hallstatt:
Numele de Hallstatt vine de la un celebru sit descoperit la jumătatea secolului al XIX-lea lângă localitatea eponimă din Austria. Pe teritoriul țării noastre, epoca a fost considerată perioada în care lumea nord-tracică se diferențiază de cea sud-tracică, descoperirile din această perioadă fiind puse în legătură cu geto-dacii.
La finalul Epocii Bronzului are loc, conform unei teorii, o „prăbușire” a civilizațiilor existente („Bronze Age Collapse”), posibil pe fondul unor mișcări de populații, urmată de o perioadă de tranziție.
În Epoca Fierului, schimbările sunt importante, însă multe dintre ele au loc treptat. De pildă, la începutul Epocii Fierului metalurgia bronzului nu numai că nu dispare, dar este înfloritoare. Treptat, însă, fierul înlocuiește și acest metal, dar și piatra (folosită pe scară largă ca materie primă pentru obiecte și în Epoca Bronzului).

Situl:
Vasul a fost descoperit în urma săpăturilor de la Bărboasa-„Dealul Bărboasei”, com. Oncești, jud. Bacău, în anul 1964. În acest punct se află o așezare întinsă (datată în sec. al V-lea î.Hr.), cercetată în anii ’60 ai secolului trecut. Pe lângă exponatul prezentat, au fost descoperite și alte fragmente ceramice (provenind de la străchini, căni, vase de provizii), unelte și arme.

Piesa se află în expoziția permanentă a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în incinta Muzeului de Istorie și Arheologie (Str. 9 Mai, nr. 7), la etajul I.
Vă așteptăm cu drag!

Storage pot – Hallstatt (Early Iron Age):

The third exhibit we included in our series regarding the history of pottery is a storage pot from the Early Iron Age.

Short description
Early Iron Age brown-grey storage pot with elevated neck and two rows of handles. It was discovered in 1964 during the excavations undertook at Bărboasa-„Dealul Bărboasei”, Oncești commune, Bacău County. Height: 42 cm; Rim diameter: 23.5 cm.

Hallstatt
The name comes from the village of Hallstatt (Austria), where a large cemetery was found and excavated during the middle of the XIXth century. In Romania, this is considered to be the period in which North- and South-Thracians begin to differentiate themselves. Many discoveries from this age are linked to the Geto-Dacians.
According to a theory, after the „Bronze Age Collapse”, possibly brought about by massive movements of populations, a transition period occurs.
During the Iron Age, the changes are stark, but most of them happen only gradually. For example, during the Early Iron Age, the bronze metallurgy flourishes. Gradually, however, iron comes to replace both bronze and stone (still used as a raw material out of which objects were made during the Bronze Age).

The site
The storage pot was discovered in 1964 at “Dealul Bărboasei”, near Bărboasa, Oncești commune, Bacău County. Here, during the ‘60s, the archaeologists working at the History Museum of Bacău undertook a series of archaeological excavations, which resulted in the discovery of a large settlement dated in the Vth Century BC. Beside the object shown here, numerous pottery fragments (cups, bowls, storage vessels etc.), tools and weapons were found.

Pentru mai multe informații / For further information:
• Căpitanu, Viorel, Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II), în „Carpica”, XIV, 1982, p. 139-158.
• Florescu, Marilena; Căpitanu, Viorel, Cercetări arheologice de suprafață în județul Bacău, în „Arheologia Moldovei”, VI, 1969, p. 213-275.
• Ursachi, Vasile, Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din perioada primei epoci a fierului – Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec. IV. î. Hr. – sec. I d. Hr. în județul Bacău, în „Carpica”, XXXVI, 2007, p. 42-127.Sursa informațiilor Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu