luni, 16 iulie 2018

Ziua Mărcii Poştale Româneşti
"Ziua Mărcii Poştale Româneşti"; în anul 1858 (- 160 de ani) apărea, la această dată, prima marcă poştală emisă în sud-estul Europei, de către Principatul Moldovei; vestitul şi preţiosul „Cap de bour” (a cărei primă emisiune cuprindea patru timbre) a apărut cu cinci ani înaintea primului timbru emis de Imperiul Otoman; ziua se celebrează din 1958, când Poşta Română a aniversat un secol de când au fost emise renumitele mărci, şi este marcată anual prin lansarea unor emisiuni cu diverse tematici de mare interes pentru filatelişti.
Sursa: Rador

O sumară prezentare a mărcilor poştale începe firesc cu emisiunea Cap de bour, tipărită la 15 iulie 1858 şi pusă în circulaţie la 22 iulie 1858 (a fost retrasă în luna octombrie 1858). La data punerii în circulaţie a emisiunii, cursul de schimb reprezenta 108 parale (mică monedă turcească de argint care a circulat şi în Ţările Române în sec. XVIII-XIX) pentru un franc francez. Tarifele de poştă preluate după modelul Franţei – 25 cenţi, 50 cenţi, 75 cenţi şi un franc – au avut corespondentul valorilor nominale ale timbrelor, respectiv 27,54, 81 şi 108 parale. Desenul timbrelor, imprimat pentru fiecare valoare nominală cu un clişeu metalic individual, redă capul de bour, element al stemei Moldovei, alături de goarna poştală, o stea cu cinci colţuri, legenda PORTO SCRISOREI (scrisă cu litere chirilice) şi valoarea nominală în parale. Toate elementele sunt înscrise într-un cerc cu diametrul de 19,5 mm la valorile de 27 şi 54 parale, 19,75 mm la valoarea de 81 parale si 20,25 mm la valoarea de 108 parale.
Apărute ca modalitate practică de percepere a taxelor de expediere a corespondenţei, primele mărci poştale româneşti aniversează în acest an, 2018, 160 de ani de existenţă. Înscrise încă de la început în lista celor mai valoroase piese de colecţie, au beneficiat de multe comentarii şi studii.
Concepută ca mijloc eficient de transmitere a unor mesaje, în limbaj universal, mărca poştală românească s-a înscris în istoria ţării ca un reper autoritar, reuşind să cumuleze prin diversitatea tematicilor, elemente de valoare ale unei vaste enciclopedii naţionale.

http://romfilatelia.ro/…/ziua-marcii-postale-romanesti-pre…/Sursa informațiilor Romfilatelia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu