marți, 27 martie 2018

Timbrul românesc: 100 ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA / 100 YEARS SINCE THE UNIFICATION OF BESSARABIA WITH ROMANIA


100 ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
100 YEARS SINCE THE UNIFICATION OF BESSARABIA WITH ROMANIA


http://romfilatelia.ro/…/100-ani-de-la-unirea-basarabiei-c…/

Romanian:
În anul Centenarului Marii Uniri, Romfilatelia celebrează revenirea românilor dintre Prut și Nistru în granițele țării, la 27 martie 1918, prin emisiunea de mărci poștale 100 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Noua emisiune va fi lansată marți, 27 martie 2018, la Parlamentul României, în cadrul ședinței comune solemne pentru Celebrarea Centenarului Unirii Basarabiei cu România.
Emisiunea de mărci poștale 100 ani de la Unirea Basarabiei cu România.va fi disponibilă începând de marți, 26 martie 2018, în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/.
Pe timbrele emisiunii sunt ilustrate trei personalități care au mijlocit înfăptuirea acestui ideal național. Astfel, pe timbrul cu valoarea nominală de 4 lei este reprodus portretul lui Alexandru Marghiloman, prim-ministru al României în martie 1918. Portretul lui Ion Inculeţ, președinte al Sfatului Ţării de la Chișinău, este redat pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei. Timbrul coliței dantelate a emisiunii de mărci poștale, cu valoarea nominală de 16 lei, este ilustrat cu portretul lui Pantelimon Halippa, luptător pentru drepturile românilor din Imperiul Țarist.
Alexandru Marghiloman (27 ianuarie 1854 – 10 mai 1925) a fost un politician reprezentativ pentru mișcarea conservatoare, înainte de 1914. În timpul războiului s-a remarcat prin opoziția de neclintit față de orice alianță cu Imperiul Țarist. În martie 1918 a fost numit prim-ministru, fiind implicat în discuțiile cu fruntașii basarabeni pentru Unire. La 27 martie 1918 s-a deplasat la Chișinău și a ținut un discurs în fața Sfatului Țării, înaintea votului care a consfințit reîntoarcerea Basarabiei la țara-mamă.
Ion Inculeţ (5 aprilie 1884 – 18 noiembrie 1940) a fost un remarcabil politician basarabean, care s-a impus ca lider al cauzei naționale la sfârșitul anului 1917. A fost ales președinte al Sfatului Țării și a negociat cu autoritățile române de la Iași stabilirea strategiei Unirii.
Pantelimon Halippa (1 august 1883 – 30 aprilie 1979) s-a afirmat încă de la începutul secolului al XX-lea ca luptător pentru drepturile politice și culturale ale românilor din Imperiul Țarist. A votat Unirea Basarabiei cu România la ședința istorică a Sfatului Țării din 27 martie 1918, iar apoi a participat la adunările de la Cernăuți și Alba Iulia, care au desăvârșit crearea României Mari.
Emisiunea de mărci poștale este completată de un plic prima zi, iar ca formă de machetare au fost folosite coala de 32 timbre, minicoala de 5 timbre + 1 vinietă și colița dantelată.

English:
In the year of the Great Union Centenary, Romfilatelia celebrates the return of the Romanians living between the Prut and the Dniester rivers to the borders of the country, on March 27th, 1918, with the postage stamp issue 100 years since the Unification of Bessarabia with Romania. The new issue will be presented on Tuesday, March 26th, 2018, during the solemn session on the 100th anniversary since the Union between Bassarabia and Romania, at the Palace of Parliament.
The new issue will be available on Tuesday, March 26th, 2018, in Romfilatelia’ own shops network in Bucharest, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Iași and Timișoara and online on http://romfilatelia.ro/store/.
The stamps of the issue illustrate the portraits of three of the personalities who have contributed to the achievement of this national ideal. Thus, the stamp with the face value of Lei 4 shows the portrait of Alexandru Marghiloman, Prime Minister of Romania in March 1918. The portrait of Ion Inculet, president of the Chisinau Country Council, is reproduced on the stamp with the face value of Lei 8. The stamp of the perforated souvenir sheet of the postage stamp issue, with a face value of Lei 16, is illustrated with the portrait of Pantelimon Halippa, a fighter for the rights of the Romanians in the Tsarist Empire.
Alexandru Marghiloman (January 27th, 1854 – May 10th, 1925) was a prominent politician for the conservative movement, before 1914. During the war, he remarked himself through his unabated opposition against any alliance with the Tsarist Empire. In March 1918, he was appointed Prime Minister, being involved in the debates for the Union, with the Bessarabian leaders. On March 27th, 1918, before the vote that consacrated the return of Bessarabia to the mother country, he went to Chisinau and held a speech to the Country Council.
Ion Inculet (April 5th, 1884 – November 18th, 1940) was a remarkable Bessarabian politician who, at the end of 1917, established himself as the leader of the national cause. He was elected President of the Country Council, being involved in negotiations with the Romanian authorities from Iasi, to set up a Union strategy.
Pantelimon Halippa (August 1st, 1883 – April 30th, 1979) distinguished himself since the beginning of the twentieth century as a fighter for the political and cultural rights of the Romanians living in the Tsarist Empire. He voted for the Union of Bessarabia with Romania during the historic meeting of the Country Council, on March 27th, 1918, and, afterwards, he participated to the assemblies from Cernauti and Alba Iulia, which perfected the creation of Greater Romania.
The postage stamp issue is completed by a First Day Cover, as page composition there were used a sheet of 32 stamps, a minisheet of 1 stamp + 1 label and a perforated souvenir sheet.Sursa informaţiilor Romfilatelia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu