vineri, 12 ianuarie 2018

Timbrul românesc: Păsări migratoare, Cocori / Migratory birds, CranesPăsări migratoare, Cocori
Migratory birds, Cranes


Romanian:
Romfilatelia vă invită și în acest an să vă bucurați de emisiunile filatelice cu tematica Faună, tematică îndrăgită deopotrivă de colecționari și de publicul larg, indiferent de vârstă sau ocupație. În 2018, primii reprezentanți ai faunei sunt Cocorii, supranumiți vestitorii înaripați ai primăverii, unele dintre cele mai maiestuoase păsări migratoare.

Romfilatelia va introduce în circulație emisiunea Păsări migratoare, Cocori, vineri, 12 ianuarie 2018, fiind disponibilă în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/

Cocorii sunt renumiţi pentru mișcările fascinante și graţioase, asemeni unui balet. Dansul lor, cu rol de socializare și ritual nupţial, este însoţit de vocalizări specifice, de mișcări ample ale aripilor, precum și de sărituri de pe un picior pe altul.

Cocorul australian (Antigone rubicunda), numit și Brolga, reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei, populează continentul australian, în special partea de nord, unde trăiesc circa 100.000 de exemplare, populaţiile din sud fiind ameninţate cu dispariţia. Acest cocor nu migrează, însă călătorește spre centrul continentului în căutarea habitatului propice.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 4 lei este reprezentat Cocorul japonez (Grus japonensis), numit și cocorul manciurian. A doua specie de cocori ca raritate, de asemenea pe cale de dispariţie, cu un efectiv de 2.200 exemplare, acesta este unul dintre cei mai delicaţi și frumoși cocori, care impresionează prin dansul său de împerechere, un adevărat spectacol, și prin parteneriatul pe viaţă.

Cocorul mic (Anthropoides virgo), cunoscut și sub denumirea de cocorul demoiselle, este reprodus pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 lei. Ocupă regiuni întinse în mare parte din centrul Asiei și estul Europei, cu efective reduse de indivizi în India și estul central al Africii.

Timbrul cu valoarea nominală de 15 lei ilustrează Cocorul siberian (Leucogeranus leucogeranus), cunoscut și sub numele de cocorul alb. Acesta realizează una dintre cele mai lungi migraţii și este o specie critic amenințată.

Timbrul din colița dantelată a emisiunii, cu valoarea nominală de 16 lei, ilustrează Cocorul negru cu coroană (Balearica pavonina), una dintre cele mai frumoase și mai spectaculoase păsări din lume.

Emisiunea de mărci poștale este completată de un plic prima zi și un set de cărți poștale maxime, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 de timbre, minicoala de 5 timbre+1 vinietă, blocul de 4 timbre și coliță dantelată.

Albumul filatelic este realizat în tiraj limitat de 256 de exemplare și este echipat cu blocul emisiunii (conținând patru timbre dantelate cu manșetă ilustrată), precum și plicul „prima zi” având ștampila „prima zi” aplicată în clar cu folio, ambele produse fiind numerotate de la 001 la 256.

English:

This year, Romfilatelia invites you to continue enjoying the philatelic issues featuring Fauna, a theme loved by both collectors and the general public, regardless of age or occupation. The first representatives of fauna are the Cranes, surnamed the winged announcers of spring, some of the most beautiful migratory birds.

Romfilatelia introduces into circulation the Migratory birds, Cranes issue on Friday, January 12th 2018, in its own shops from Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi and Timişoara and online on http://romfilatelia.ro/store/

Cranes are renowned for their graceful posture and fascinating movements, looking like ballet dancing. Their beautiful mating dance also help them to socialize, and is accompanied by loud, trumpeting calls and by jumps.

On the stamp with the face value of Lei 3.50 is illustrated the Australian Crane (Antigone rubicunda), also known as Brolga. It lives in Australia. In the Northern regions of the Australian continent live more than 100,000 specimens, while the Southern populations are endangered. This crane does not migrate, but it travels towards the center of the continent, in search for the most convenient habitats.

The stamp with the face value of Lei 4 depicts the Japanese Crane (Grus japonensis), also known as the Manchurian Crane. This is the second rarest crane species and it is also endangered, with a population estimated at no more than 2,200 individuals. It is one of the most delicate and beautiful cranes. Its remarkable courtship dancing is a true show, while its long-life commitment to a single partner is impressive.

The Small Crane (Anthropoides virgo), also known as the Demoiselle Crane, is depicted on the stamp with the face value of Lei 4.50. It breeds in large regions of Central Asia, Eastern Europe, while some smaller populations can be also found in India and East-Central Africa.

On the stamp with the face value of Lei 15 is illustrated the Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus), also known as the White Crane. This crane undertakes one of the longest migratory routes and is a critically endangered species.

The stamp of the perforated souvenir sheet has the face value of Lei 16, and illustrates the Black Crowned Crane (Balearica pavonina), one of the most beautiful and magnificent birds in the world.

The postage stamp issue is completed by a First Day Cover and a set of maxicards, as page composition there were used a sheet of 32 stamps, a minisheet of 5 stamps + 1 label, a block of 4 stamps and a souvenir sheet.

The philatelic album is created into a limited edition of 256 pieces and is equipped with the block of the issue (containing four perforated stamps with illustrated border), as well as the First Day Cover with “first day” postmark cleary imprinted, with foiling, both products being numbered from 001 to 256.


Sursa informaţiilor Romfilatelia.