miercuri, 31 ianuarie 2018

Timbrul românesc: MIRCEA CEL BĂTRÂN, 600 DE ANI DE LA MOARTE / MIRCEA THE ELDER, 600 YEARS SINCE DEATH


MIRCEA CEL BĂTRÂN, 600 DE ANI DE LA MOARTE
MIRCEA THE ELDER, 600 YEARS SINCE DEATH


Romanian:
Mircea cel Bătrân, o figură emblematică a Evului Mediu românesc, a fost voievodul în timpul căruia Valahia a atins apogeul puterii sale politice și al întinderii teritoriale. Mircea nu a fost doar domn al Țării Românești, ci și senior al unor importante ținuturi transilvane și singurul stăpânitor al ținuturilor românești de la Marea Neagră.

Romfilatelia îl omagiază pe marele voievod al Ţării Româneşti, introducând în circulaţie emisiunea de mărci poștale Mircea cel Bătrân, 600 de ani de la moarte. Noua emisiune va fi disponibilă începând de miercuri, 31 ianuarie 2018, în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei este ilustrată statuia lui Mircea cel Bătrân aflată în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române. Opera aparține sculptorului Paul Vasilescu (1936-2012), un artist care s-a remarcat prin lucrările sale de artă monumentală și portretistică.
Pe colița dantelată a emisiunii de mărci poștale este reprodusă o frescă de la Biserica Brădetu (jud. Argeș), ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, pe care voievodul apare pictat alături de soția sa, doamna Mara. Timbrul coliței dantelate are valoarea nominală de 16 lei.

Mircea cel Bătrân s-a născut în 1355 şi a urcat pe tronul Țării Românești la 23 septembrie 1386, fiind al cincilea domnitor după Basarab Întemeietorul. În tradiția medievală românească
nu exista obiceiul numărării voievozilor cu același nume, astfel că i s-a spus „cel Bătrân” cu sensul de „cel din vechime”, spre a fi deosebit de Mircea Ciobanul, care a domnit în veacul al XVI-lea. Fiu al lui Radu Vodă, Mircea a ajuns domn al Ţării Româneşti după moartea fratelui vitreg, Dan. Prin mama sa Calinichia, Mircea se înrudea cu familiile boierești din Oltenia, iar prin soție, doamna Mara, cu Władysław Jagiełło, regele Poloniei. A avut mai mulți fii, care, ulterior, s-au luptat între ei pentru obținerea tronului Țării Românești.
Mircea cel Bătrân s-a remarcat prin realizări în plan politic, economic și cultural. Sub domnia sa, Țara Românească a ajuns la extinderea maximă pe care a cunoscut-o în istorie. Granițele începeau la vest cu feuda primită de la Sigismund de Luxemburg, în Banatul de Severin, în nord treceau peste Carpați, până la izvoarele Oltului, iar în est a cucerit Dobrogea, extinzându-și stăpânirea până la nord de Delta Dunării. Voievodul a promovat politici de bună vecinătate cu țările din jur. A acceptat să-i fie vasal regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg, însă monarhul maghiar i-a acordat ca feude Amlașul, Făgărașul și Banatul de Severin, dar și Castelul Bran sau domeniul Bologa. Relațiile cu Moldova au fost de asemenea cordiale, iar prin intermediul domnitorului Petru Mușat a reușit să încheie o alianță cu Polonia.
De asemenea, domnitorul a ctitorit mănăstiri și biserici pe tot cuprinsul țării. Așezămintele religioase au devenit centre de cultură, prin activitatea copiștilor și caligrafilor, dar și prin înființarea unor școli de pictură bisericească.

Emisiunea de mărci poștale este completată de un plic prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 de timbre, minicoala de 8 timbre+1 vinietă și colița dantelată.

English:
Mircea the Elder, an emblematic figure of the Romanian Middle Ages, was the voivode during which Wallachia reached the height of its political power and territorial reach. Mircea was not only the ruler of Wallachia, but also a senior of some important Transylvanian lands and the only ruler of the Romanian lands near the Black Sea.

Romfilatelia honors the great Voievod (ruler) of Wallachia,
by introducing into circulation the postage stamp issue Mircea the Elder, 600 years since death. The new issue will be available on Wednesday, January 31st, 2018, in Romfilatelia’ own shops network in Bucharest, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Iași and Timișoara and online on http://romfilatelia.ro/store/.

On the stamp with the face value of Lei 8 is illustrated the statue of Mircea the Elder, from the patrimony of the National Museum of Romanian Literature. The statue is created by the sculptor
Paul Vasilescu (1936-2012), an artist who remarked through his works of monumental and portrait art.
On the perforated souvenir sheet of the postage stamp issue is displayed a fresco from Bradetu Church, founded by Mircea the Elder, depicting the Voievod together with his wife, Lady Mara. The stamp of the perforated souvenir sheet has the face value of Lei 16.

Born in 1355, Mircea the Elder began his reign in Wallachia on December 23rd, 1386, as the fifth ruler in the line of Basarab the Founder. In Romanian medieval tradition, there was no habit of counting the rulers with the same name, so he was referred to as “the Elder”, meaning “from ancient times”, in order to be distinguished from Mircea Ciobanul, a ruler from the 16th century. Mircea was the son of Radu Voda, from his second marriage, to Calinichia, and acceded to the throne after the death of his half-brother, Dan. On his mother’s side, he was related to boyar families of Oltenia, and through his wife, Lady Mara, he was related to Władysław Jagiełło, the king of Poland. Mircea had several sons who, after his death, fought for the throne of Wallachia.

His reign is marked by many political, economic and cultural achievements. During the rule of Mircea the Elder, the territory of Wallachia became the largest in its history: its western extension was Banatul de Severin, a fief granted by Sigismund of Luxembourg, to the north Wallachia was beyond the Carpathians, up to the spring of river Olt, and towards east, Wallachia comprised the newly conquered Dobrogea and different territories north of Danube Delta. Mircea the Elder promoted an active foreign policy, oriented towards peaceful relations with the neighboring countries. He became a vassal to Sigismund of Luxembourg, who in return granted him numerous fiefs, such as Amlas, Fagaras, Banatul de Severin, Bran Castle and the estate of Bologa. The relation with Moldova was also a good one: through the ruler of Moldova, Petru Musat, he managed to make an alliance with Poland.
Mircea also founded numerous monasteries and churches. These religious establishments turned into real cultural centers, through the activity of transcribers and calligraphers, as well as through the founding of schools of sacred painting.

The postage stamp issue is completed by a First Day Cover, as page composition there were used a sheet of 32 stamps, a minisheet of 8 stamps + 1 label, and a perforated souvenir sheet.Sursa informaţiilor Romfilatelia.

În data de 31 ianuarie 2018 se împlinesc 600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân


În data de 31 ianuarie 2018 se împlinesc 600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân, unul dintre cei mai mari domnitori pe care i-au avut Țările Române. Pe vremea sa Dobrogea făcea parte din Țara Românescă. Acest lucru este cunoscut din documentele vremii și chiar din titulatura domnului, unde este menționat și ținutul dintre Dunăre și mare:

„Io Mircea mare voievod și domn, singur stăpânitor a toată țara Ungrovlahiei și al părților de peste munți, încă și spre părțile tătărești și herțeg al Amlașului și Făgărașului și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile peste toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare și singur stăpânitor al cetății Dârstor ...”.

În colecția „Numismatică” a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea se păstrează 114 monede emise de Mircea cel Bătrân, care se eșalonează pe toată durata domniei (1386-1418). Până în prezent, pe teritoriul județului Tulcea, la Niculițel, a fost descoperit un singur tezaur monetar compus exclusiv din monede emise de marele voievod – 102 ducați. Sunt cunoscute și câteva descoperiri izolate de ducați și bani.
În colecția muzeului nostru se mai păstrează și trei medalii din bronz, realizate relativ recent. Două dintre ele au fost dedicate centenarului Independenței, având pe revers reprezentată statuia lui Mircea cel Bătrân din centrul orașului Tulcea, iar cea de-a treia a fost dedicată voievodului.Sursa informaţiilor Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.

Despre câteva monede antice foarte rare şi valoroase - 31.01.2018


Sursa: Youtube Utilizator: World Numismatic News

Catalogul digital al erorilor la monedele euro - 31.01.2018


Am observate de curând că există un interes crescut pentru monedele euro cu erori de batere/producție...

Astfel recomand acest web-sit/bază de date -> Attilacoins > Euro Error Catalogue.

Noi bancnote de pe mapamond LVII - 31.01.2018

I. 5, 10, 20, 50, 100 şi 200 dobras São Tomé și Príncipe
 
 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/a833b589c174b14a9c4078ffd59f2531-4603.php
 
II. 20 real Brazilia
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/0e64b81a1d7ed77fb99d5f0b19ae5630-4604.php
 
III. 50 dirham Emiratele Arabe Unite
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/e32afc2051b6eeab2581e0074f240177-4605.php
 
IV. 2.000 leone Sierra Leone
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/ea3272ea553abc082361d0dfd7463a9a-4606.php
 
V. 1.000 peso Uruguay
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/4221d2bb3c2e99dff9432da0c712ad00-4607.php
 
VI. 5 quetzal Guatemala
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/87e253be533d65b8f38f65d34c3dffd1-4608.php
 
VII. 20.000 dong Vietnam
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/c054c4fb65432d28e26d7ee8486e6bcf-4612.php
 
VIII. 50.000 dong Vietnam
 

 

Sursa: http://www.banknotenews.com/files/b01b41a183a0f3b6a4466d38e6855d05-4609.php
 
IX. 100.000 dong Vietnam
 


 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/7fc28e0e94d442fd4ce7a2670ca14c93-4611.php
 
X. 10.000 dong Vietnam
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/16785cbd4dc913746d497578302ce494-4610.php
 
XI. 100 karbovantsiv Ucraina
 

 


Sursa: http://www.banknotenews.com/files/b9e13edbf8a551c82d0651a2c593f5b0-4592.php


marți, 30 ianuarie 2018

Suceava: Expoziţia „Cahle descoperite în Cetatea de Scaun a Sucevei”


Muzeul Bucovinei organizează în perioada 1-28 februarie, la Cetatea de Scaun, în Casei Custodelui, expoziţia „Cahle descoperite în Cetatea de Scaun a Sucevei”.

În perioada menţionată vor fi expuse 17 piese originale descoperite în urma săpăturilor arheologice întreprinse de-a lungul timpului în arealul Cetăţii de Scaun, dar şi fotografii.

Expoziţia este organizată de un colectiv din cadrul Muzeului Bucovinei din care fac parte muzeograful Ciprian Popovici, conservatorii Alina Aparaschivei şi Florentina Ţehaniuc, precum şi Iulia Roşca, din cadrul Biroului educaţie, marketing şi comunicare.Sursa informaţiilor Evenimente Muzeale.

MIRCEA CEL BĂTRÂN: 600 DE ANI

MIRCEA CEL BĂTRÂN: 600 DE ANI

Sesiunea ştiinţifică comemorativă „600 de ani de la moartea domnitorului Țării Româneşti Mircea cel Bătrân (1418-2018)“

Miercuri, 31 ianuarie 2018 | ora 11
Aula Academiei Române

Intrarea este liberă

Cuvânt de deschidere: acad. Cristian Hera, Președintele Academiei Române
Vor susține prelegeri:
- acad. Răzvan Theodorescu, Preşedintele Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual „Mare voievod, herţeg, despot: ctitorul de ţară Mircea I“
- acad. Victor Spinei, Vicepreședinte al Academiei Române, „Ţările Române şi lumea stepelor euroasiatice la cumpăna secolelor XIV-XV“
- acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, „Mircea cel Bătrân şi Transilvania“
- prof.univ.dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, „Mărturii arheologice şi numismatice în estul Ţării Româneşti în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân“.

În cadrul evenimentului va fi lansată emisiunea filatelică „Mircea cel Bătrân, 600 de ani de la moarte“, precum și medalia „Brăila – 650 de ani de atestare documentară“.


Sursa informaţiilor Academia Română.

Medalia românească: Papucul Doamnei

Monetăria Statului vă face cunoscută lansarea produsului ”Papucul Doamnei”- compus din medalie, pliant și mapă de prezentare -, prin care instituția noastră dorește să atragă atenția asupra acestei flori rare care simbolizează dragostea de natură a oamenilor. Specie foarte rară de orhidee, o splendoare a lumii plantelor, Papucul Doamnei este pe cale de dispariție și este pe primul loc pe listaplantelor protejate de lege.

Simbol al perfecțiunii, purității și feminității, orhideea cunoscută și sub denumirea de ”pantofiorul lui Venus” a dispărut din multe regiuni ale țării noastre, astăzi fiind rar întâlnită în cetățile de piatră ale Bucegilor, Ceahlăului, Făgărașului și Retezatului.

Celor care vor avea bucuria de a o întâlni în drumețiile lor, le amintim recomandarea lui Emil Pop valabilă și pentru alte flori rare: “Aviz stăruitor celor care cu toată opreliștea oficială, nu-și vor birui ispita: să rupă ori să taie numai partea aeriană, să cruțe organul din care va renaște floarea; păcatul lor va fi mai mic.”

Caracteristicile tehnice ale medaliei sunt următoarele:

Material: Ag 925 ‰
Diametru: 30 mm
Greutate: 13 grame
Calitate: proof
Tiraj fix: 100 bucăți
Produsul medalistic poate fi achiziționat, de la sediul nostru central sau de la magazinul de prezentare, la prețul de 200 lei/ bucată (TVA inclus).Sursa informaţiilor Monetăria Statului.

Anul câinelui în monede internaţionale - 30.01.2018


Sursa informaţiilor Numismatic News.